« July 2005 | Main | September 2005 »

August 13, 2005

Snakk som Julie - Del 3

Offisielt er tankene mine tospråklige. Uoffisielt tenker jeg på Noglish - en herlig blanding av norsk og engelsk. Her er noen eksempler:

Skruer noen?
- direkte oversettelse av "______ anyone?" som du sier for å tilby noe til alle som måtte høre deg.
Biffhender - et forsøk på å beskrive noen som beefy, altså en negativ variant av stor og muskuløs. "Biffhender med pølsefingre" er blitt et begrep i familien min. Kanskje en betegnelse på en hunds drømmemenneskehender...
Bali - byggryn. Barley, ikke sant?
Panikkere - å få panikk. To panic, ikke sant? Jeg mener at dette er et ord som trengs i det norske språk. Denne oppfatningen ble forsterket da jeg fant ut at attakere visst nok er akseptert. Attakere = angripe, enkelt og greit. Det trengs strengt tatt ikke et ord til som dekker akkurat den samme betydningen. En verbform av panikk finnes ikke ennå, og det har jeg savnet nok til å spontanoppfinne en.
Ellers er det kanskje betenkelig at første gang jeg satte to engelske ord sammen i en slags setning, var det for å rope: "More speed!" Tøff barndom...

Posted by Julie at 9:16 PM | TrackBack

Why are the beds so short? (English version)

My main excuse for not blogging much this summer is that I’ve been working. I’ve spent 8 hours a day at the Norwegian Folk Museum, an open-air history museum with historic buildings from all over the country. I’ve answered all sorts of questions from tourists, but the ones I get the most often are: “Why are the beds in these houses so short? And why are the doors so low?” I’m sick of these questions and from now on, I’ll just tell any tourist who asks them: “I can’t be bothered to answer you right now. Find out for yourself on www.espen.com/julie”

Ok, first of all, it’s not because people were shorter in the 1600’s. They were a little shorter, but not much. Take one look at any other piece of furniture from that period and it should be obvious. And don’t believe what the guides who don’t work at the museum tell you. They are WRONG.

Stupid things guides may tell you:
The beds were short because people slept sitting up. This was so they could have their weapons ready (swords most likely) and attack any nighttime intruders.
The doors were low so that anyone coming in had to bend down when coming in. This made chopping their heads off much easier.

There are two problems with these theories:
Problem 1: Sleeping with a sword under your pillow is a good way to get yourself or others who are in the bed with you cut in half.
Problem 2: Even the most bloodthirsty Viking would avoid headchopping in his own house. Chopping off someone’s head creates a mess that I think we would have found traces of if these theories were correct.

The truth is: It’s cold in Norway. Have you ever slept in a long, cold bed and dreaded the moment when you have to stretch your toes to the farthest, coldest end? With short beds, that problem is eliminated. Our ancestors slept curled up to keep warm. The doors are low to keep warm air inside and cold air out.

By the way: the beds are all between 160 and 170 cms long, so I could sleep quite comfortably in them. They look shorter because they are so wide (each one has room for about four people).

Posted by Julie at 8:54 PM | Comments (5) | TrackBack

Hvorfor er sengene korte? (Norsk versjon)

I tillegg til noe som likner faretruende på senebetennelse i håndleddene, er min viktigste unnskyldning for lite bloggskriving at jeg har hatt en krevende sommerjobb i år. Som ”tunvert” (en slags stillestående guide) på Norsk Folkemuseum på Bygdøy har jeg tilbrakt åtte timer om dagen i bunad. Jeg har tent bål i peisen, malt kaffe for hånd, solgt blanda drops i kremmerhus og forsynt turister med kunnskap om stavkirker, mangletrær, primstaver og stabbur. Og jeg har svart tusen ganger minst på spørsmålet ”Hvorfor er sengene korte og dørene lave?” og jeg begynner å bli grundig lei av akkurat det spørsmålet. Derfor legger jeg nå svaret ut på nettet, slik at jeg fra nå av kan si til alle som spør: ”sjekk www.espen.com/julie”

Ok, det er ikke fordi menneskene var noe særlig kortere på 1600-tallet. Ta en titt på alle andre møbler i husene, så bør det være ganske opplagt. Og man må for all del ikke høre på de ville historiene guider som ikke tilhører Folkemuseet forteller. Følgende er med andre ord HELT FEIL!

Dumme ting sagt av guider:
Sengene er korte fordi man satt når man sov. Dette for å kunne ha våpen (gjerne sverd) klart og angripe alle fiendene som kom inn om natten.
Dørene er lave slik at man må bøye seg og gå inn med hodet først. Da var det lett å hogge hodet av folk som kom inn!

Det er to problemer med disse teoriene:
Problem 1: om man sover med sverd under hodeputen, er det ganske fort gjort å spidde seg selv eller en av de andre menneskene i sengen.
Problem 2: selv den mest hardbarkede viking prøvde vel å unngå hodekapping i egen stue. Dette skaper nemlig mye søl som konservatorer sikkert ville funnet spor av.

Så hvorfor er sengene korte og dørene lave? Løsningen ligger i det kalde norske klimaet. Har du ligget i en lang kald seng og gruet deg til å strekke tærne ned til den kalde enden av sengen? Med kortere senger er dette problemet borte. Våre forfedre sov altså sammenkrøllet for å holde varmen. Dørene er lave for å holde varmen inne i rommet.

Dessuten er sengene på Folkemuseet stort sett mellom 160 og 170 cm lange, men de ser kortere ut fordi de er brede (plass til ca. fire mennesker) Så jeg kunne sovet i dem uten problemer.

Posted by Julie at 8:30 PM | TrackBack