« March 2007 | Main | May 2007 »

April 30, 2007

Good news for internet radio

Despite my dilemmas over protesting, it seems that protests from Americans was enough. The Internet Radio Equality Act - good news for fans of Pandora and similar.

Posted by Julie at 11:13 AM | TrackBack

April 29, 2007

Update on the bachelor thesis situation Part 1

In January, I wrote that I needed to know what my bachelor thesis should be about and what kind of computer I should buy.  Later I added an update on the computer situation when I had bought a Toshiba. So what about the bachelor thesis situation?

Well, let’s just say that I’m not as happy with my bachelor thesis as I am with my computer. I still don’t feel that I found that “one perfect idea” that would make me happy to read and write about the same topic nine hours a day. I’m beginning to think that I have a fear of commitment – not emotionally, but academically. I find it very difficult to ask one single question and turn the answer to that question into weeks of work and tens of thousands of words. I love writing, and I love finding stuff out, but I don’t like using more words than necessary, and I hate over-explaining and pointing out the obvious. And I have a nasty habit of thinking that once I know something really well, than it falls into the category of “the obvious.”

The whole bachelor thesis thing was very hyped up. I was told that this was the most fun thing I would do in college, that Inter-students always wrote brilliant, insightful, original texts, and that fellow students and advisors would give me so much help. People said that it should count as 20 credits, because that was the amount of work we brilliant and insightful scholars put into it.

Truthfully, I wouldn’t say that this is the case. I still think that this was much more fun. Writing something brilliant, insightful and original cannot be guaranteed. Sometimes you want to research something and it turns out that there really isn’t all that much to say about it that hasn’t already been said. And sometimes you want to learn something, and you can’t because finding the important facts would involve years of collecting data and even then you might just find out that there is nothing interesting to say about it. And no, not to be rude, but I don’t think that fellow students or the advisor have helped much, and I know I haven’t helped anyone. And I’m already doing 40 credits this semester; I don’t have time for 50, but I do think that the thesis is costing me 30 credits of anxiety.

And many of my fellow students are saying the same thing: “I’m struggling with this! No, it’s not all it’s cracked up to be!”

When people ask the dreaded question: “What is your bachelor thesis about?” I answer: “Ummm… Can we not talk about this?” But I do have a topic, I am writing, and I think it is time for brutal honesty: I am going to tell you all what I’m doing these days – in part 2. But first I am going to be social with my good friend and reminder that there are brilliant and insightful people who don’t care about international politics.

Posted by Julie at 6:11 PM | Comments (1) | TrackBack

This week

I read

I watched

I listened to

Posted by Julie at 9:15 AM | TrackBack

April 26, 2007

Ingen logikk

På samfunnsøkonomisk institutt, instituttet som skal lære meg om kostnadseffektivitet, leverer man inn oppgaver på denne måten:

 1. Skriv og print ut oppgaven.
 2. Vent på heisen.
 3. Prøv å ta heisen til 12. etasje.
 4. Oppdag at denne heisen ikke vil gå så høyt,
 5. Bytt heis.
 6. Ta heisen til 12. etasje.
 7. Vent på at alle som jobber på samfunnsøkonomisk institutt skal komme tilbake fra lunsjpausen sin. (Dette er den første arbeidsplassen jeg har vært på på lenge der alle tar lunsj samtidig.)
 8. Få et kopikort fra resepsjonsdamen.
 9. Dra ned til 2. etasje igjen.
 10. Prøv å kopiere oppgaven i like mange eksemplarer som det er andre studenter i klassen.
 11. Slit.
 12. Konkluder med at ingen av kopimaskinene virker.
 13. Få dette bekreftet av andre som har prøvd det samme.
 14. Opp igjen.
 15. Forklar situasjonen.
 16. Få lov til å legge oppgaven i hyllen til læreren.
 17. Denne finnes ikke.
 18. Foreslår oppgaveinnlevering over nettet.
 19. Svaret: "Nei, sånt gjør vi da ikke her!"

Derfor er det merkelig at Humanistisk Fakultet, fakultetet som lærer om fjærpenner og runer, har egne lesesalplasser (med stikk-kontakter!!!) holdt av til studenter med laptoper (så vi kan bråke uten å forstyrre andre).

Det er nesten så jeg er litt lettet over at internett-tilkoblingen er svak på disse plassene. Ellers hadde det ikke vært noen logikk på Blindern i det hele tatt. 

Posted by Julie at 12:47 PM | Comments (2) | TrackBack

April 24, 2007

Social (or sidewalk) intelligence

From the Facebook group "Folk som presser seg inn i t-banen før andre har gått av, må brenne!!!" (Translation: "People who crowd onto the subway before other people have a chance to get off, must BURN!!!") 

I'm in total agreement of the importance of the measuring of EQ and IQ, but i think it is important to include SQ in the mix. Yes, traditional and emotional intelligence are key, but these will not help you survive (ie manage your time) in day to day to day to day life. A person with high SQ will understand that the sidewalk, or any crowded place - airports being particulary exposed, is not your livingroom and plan his or her movements accordingly. This helps facilitate quick and easy transport for everyone else travelling in the same area. Consequence: Everyone manage to manage what they need to manage that day, and society as a whole benefits. That day could be the very day that the definitive cure for cancer is invented. People with little or no SQ acts as the sidewalk IS their livingroom, and will make a full stop if so desired. This person will, if for instance someone calls or a friend is walking past, just plain ol' stop. I'm not talking about a gentle stop where you look left and right, and try to get a picture of what is going on around you. I'm talking about the kind where the whole world disappers, and you are the only fucker left. Never mind the twentyorsomething people behind you that now have to stop and readjust their entire lives. This leads to people loosing valueable time, and cancer kills us all. - Kjartan Slette

Posted by Julie at 5:42 PM | TrackBack

Hva driver jeg med egentlig? Om Internasjonale Studier, del 2

Denne gangen er jeg ikke så positiv.

Internasjonale Studier ble opprettet som et tverrfaglig program, men slik det er i dag, er det en flerfaglig kombinasjon av samfunssøkonomi, statsvitenskap, historie og jus. I innføringsemnet INTER1000 veksler forelesere med bakgrunn fra disse fire fagene på å holde forelesninger som er omtrent identiske med forelesninger de holder i sine egne innføringsemner. Det eneste andre rene interemnet er INTER3090, der studentene skriver avsluttende bacheloroppgaver og kan velge tema fritt. Resten av tiden tar interstudenter fag sammen med studenter på disse fire programmene.

Dette medfører administrative problemer som at vi får mangelfull informasjon om for eksempel hva som forventes på eksamen. Dette var spesielt problematisk i forbindelse med JUROFF1410, Folkerett, på juridisk fakultet som arbeider på en helt annen måte enn det samfunnsvitenskapelig og humanistisk fakultet arbeider. Informasjonsproblemer bør imidlertid være ganske enkle å løse.

Det er verre med faglige prioriteringer og hvordan studieløpet legges opp. For eksempel er ECON1410, Internasjonal Økonomi, det eneste obligatoriske samfunssøkonomiske emnet som alle på inter må ta, uavhengig av fordypning. Jeg mistenker at dette emnet er valgt av noen som ikke er samfunnsøkonom og som ikke vet at man helst skal ha tatt mikro- og makro-økonomi før man tar dette emnet. Dette medfører vanskeligheter for inter-studentene og sannsynligvis også frustrasjoner fra samfunnsøkonomistudenter som holdes tilbake av oss som ikke har sett tilbud- og etterspørselskurver før. Jeg er stygt redd for at emnet ble valgt kun fordi det heter “Internasjonale...”.

Studentene møter slike problemer ved å prøve å ordne opp selv. Etter press fra Internasjonale Studenter, ble det for eksempel satt opp ekstraforelesning tidlig i semesteret for opplæring i juridisk metode. Det er også “leksehjelp” i samfunnsøkonomi der studenter med denne fordypningen hjelper de som tar Internasjonal Økonomi.

Det er bra at vi som studenter tar ansvar selv, for det er ingen har ansvaret for oss. Det er ingen stillinger knyttet til dette programmet. Alle som jobber med oss har samtidig andre forpliktelser, og derfor er det ingen som taler vår sak.

Et eksempel på dette: I emnet Internasjonal Politikk 2, tok vi opp på en forelesning som var satt av til diskusjon av emnet og forelesningene at vi synes det var mye repetisjon (fra Internasjonal Politikk 1). Svaret var at dette var fordi vi hadde faget INTER1000, og at det ikke var statsvitenskapelig fakultets feil at vi lærte IP2-pensum i vårt eget fag. Professor i statsvitenskap, Dag Harald Claes, sa: “Dette må dere ta opp i deres eget programråd.” Svaret var selvfølgelig: “Men du er i vårt programråd!” Dette er typisk: de som jobber for oss er egentlig først og fremst lojale mot sin egen disiplin og sitt eget institutt.

Kanskje det verste problemet er det “dypeste”: forståelsen av hva vi egentlig driver med. Det virker som om statsvitere tror vi bare driver med internasjonal politikk, historikere tror vi bare driver med internasjonal historie, og samfunnsøkonomer bare med internasjonal økonomi. På forrige Fagkritisk Dag var temaet om vi burde ha en egen mastergrad i Inter. Statsvitenskap mener at vi burde ta statsvitenskap og fordype oss i Internasjonal Politikk. Dette er absolutt ikke nok. Hvis det var det jeg ville gjøre, hadde jeg jo gått på statsvitenskap! Jeg går på Inter fordi jeg vil studere mer enn relasjonene mellom stater: globalisering, migrasjon og krig er eksempler på temaer jeg mener ikke kan studeres uten tverrfaglighet. International Studies (ikke International Relations) kan også omfatte metoder fra sosialantropologi, sosiologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, medievitenskap osv. Vi studererer temaer, ikke disipliner.

Det er derfor vi ønsker å lage et nytt emne INTER2000: vi vil undersøke reelle problemer som ikke passer pent og pyntelig innenfor ett fagområde. Verden er ikke inndelt etter fakultet. Man kan ikke forstå politikk uten å forstå økonomi og historie. Dette har blitt en selvfølgelighet for meg. Derfor stiller jeg meg helt uforstående til historikere som snakker om “political science and other dark arts” eller statsvitere som sier at de “ikke liker tall”. Slik sett er jeg egentlig blitt “disiplinert” selv: jeg er blitt tverrfaglig.

Men hva vil det si å være disiplinert? Jeg har etterhvert skjønt at for de disiplinerte selv, handler det ikke om hva man kan, men hvordan man går frem for å lære det. Historikere sier at jøder og palestinere i lang tid har stilt krav som ikke lar seg gjennomføre samtidig. Statsvitere sier at det ikke finnes noen overlappende vinnermengde når jøder og palestinere forhandler. Budskapet er akkurat det samme.

Dette kan jeg tenke og skrive nå. Da jeg begynte her, kom jeg imidlertid rett fra videregående og trodde at siden Internasjonale Studier var en egen grad, måtte det være noe eget ved det. Det er svært frustrerende at denne oppfatningen ikke deles av de som skapte denne graden.

Se også...

Posted by Julie at 3:29 PM | Comments (1) | TrackBack

April 22, 2007

This week

I read

I listened to

I watched

Posted by Julie at 9:54 AM | Comments (5) | TrackBack

April 17, 2007

Moderation isn't rocket science

While we're on the subject of "blame human beings, not technology", here's a quote: 

Anonymous nastiness is easy to write, and will always find an appreciative audience. I don’t care. It’s not a manifestation of the free and open discourse of the internet; it’s a thing that destroys that discourse. To be specific, it’s the same old trashmouthed bullying we all know from junior high and high school. Putting it on the net doesn’t cause it to develop any novel complexities or interesting emergent behaviors. It’s just the same old sh*t. (From "Moderation isn't rocket science" by Teresa Nielsen Hayden)

 

Posted by Julie at 9:06 PM | TrackBack

April 16, 2007

Hva skal avskaffes?

En gruppe forskere ved New South Wales University i Australia har funnet ut at powerpoint burde avskaffes fordi "(f)orskningen viser at det er bedre å få informasjonen inn enten muntlig eller skriftlig". Da jeg var liten, lærte jeg at forskningen viste at det var best å få informasjon inn muntlig og skriftlig samtidig. All min egen erfaring fra skole og universitet bekrefter dette.

All min erfaring fra skole og universitet viser også at dårlige forelesere er dårlige både med og uten powerpoint, og at gode forelesere er sjeldne. Det er menneskene, ikke teknologien, som er problemet. Som alltid. Så hva skal vi avskaffe da?

Posted by Julie at 11:06 PM | TrackBack

Save internet radio

Men nå har jeg et lite dilemma: jeg er registrert på pandora.com under det som tidligere var min zip-code i USA, siden man egentlig må bo i USA for å få lov til å høre på pandora. Hvis jeg derimot skal protestere mot høyere royalties på musikk på internett-radio, må jeg oppgi addressen min. Skal jeg skrive en addresse som ikke er min, og til og med oppfordre alle mine ulovlig-pandora-brukende venner til å gjøre det samme, eller vil det egentlig bare svekke saken gjennom å synliggjøre hvor lett det faktisk har vært å bryte de reglene amerikanske myndigheter har satt opp for dette? Les videre for forklaring av saken.

From pandora.com, my favorite radio:

My deepest thanks to everyone who has been so supportive these past few weeks as we've confronted the stunning development with the internet radio royalty rates. It has been very heartening for all of
us to experience such a groundswell of support from our listeners.

can3 180 x 150.gif

Today, in coordination with a fast growing consortium of webcasters big and small, commercial and non-commercial, we are launching a campaign to reverse this pending disaster.

I hope you'll join us. To add your voice to this movement, please take a minute to sign the PETITION urging your representatives in congress to act at the new website Savenetradio.org.

And please share this petition link with friends: http://capwiz.com/saveinternetradio/home/

Our first goal is to demonstrate the magnitude of the injustice being committed here through the sheer volume of people it affects. We plan to rapidly follow this effort with the introduction of a bill in congress to protect ourselves once and for all from these predatory maneuvers.

The last couple weeks have made it quite clear to us that it's going to take nothing short of a major public outcry to reverse the results of this concerted campaign by the RIAA to shutter internet radio.

As awareness of this ruling and its consequences are spreading through the musicians' community, we are being joined daily by hundreds of artists and their organizations for whom internet radio has become such a promising new outlet.

Thanks again for your wonderful and on-going support. I hope you will become an
active part of this effort.

Best regards,

Tim (Founder)

Previous blogging about this

Posted by Julie at 10:37 PM | Comments (1) | TrackBack

Countries I have visited

Continue reading to see a map showing where I've been - and which countries are still on my to-do list.


create your own visited country map or check our Venice travel guide

Posted by Julie at 7:05 PM | TrackBack

April 15, 2007

This week

I read:

I listened to

I watched

Posted by Julie at 9:36 AM | Comments (3) | TrackBack

April 9, 2007

Not much of a surprise

What Be Your Nerd Type?
Your Result: Literature Nerd
 

Does sitting by a nice cozy fire, with a cup of hot tea/chocolate, and a book you can read for hours even when your eyes grow red and dry and you look sort of scary sitting there with your insomniac appearance? Then you fit this category perfectly! You love the power of the written word and it's eloquence; and you may like to read/write poetry or novels. You contribute to the smart people of today's society, however you can probably be overly-critical of works. It's okay. I understand.

Drama Nerd
 
Social Nerd
 
Artistic Nerd
 
Science/Math Nerd
 
Gamer/Computer Nerd
 
Anime Nerd
 
Musician
 
What Be Your Nerd Type?
Quizzes for MySpace

Posted by Julie at 12:09 PM | Comments (3) | TrackBack

April 8, 2007

Here's something you don't see everyday: a website made with a marker and kitchen appliances.

Posted by Julie at 1:35 PM | TrackBack

April 7, 2007

Om barn og aldersgrenser

Fordelen med å studere på samfunnsvitenskapelig fakultet er at jeg ikke bare er "sur for at jeg for ung"; jeg er "politisk motstander av aldersgrenser".

Aldersgrenser på filmer er merkelige ting. Jeg fikk ikke lov til å se Titanic da jeg var 11, men da jeg var gammel nok til å se den alene (15) innså jeg at den egentlig var laget for 11-åringer. I Storbritannia hadde Titanic lavere aldersgrense enn Notting Hill - jeg vet ikke hva det var med denne filmen som gjorde at den var mer skadelig for barn enn å se folk drukne, skyte seg selv og fryse i hjel. I Storbritannia kan man ikke kjøpe eller leie The Queen før man er 15, ikke pga. filmen i seg selv, men fordi det er en skummel trailer på den samme Dvden.

Jeg er ikke veldig glad i skrekkfilmer. De er enten for skumle eller dårlige og ingen av disse to opplevelsene gir meg noe særlig. Likevel har jeg fått med meg en del 15- og 18-årsgrenser etterhvert, og jeg har lest mange bøker som opprinnelig var forbudt. Men det er ikke mye som har kunnet måle seg med eventyret om Smørbukk. Ikke bare er dette eventyret voldelig som bare det; volden er ualminnelig grotesk. Hovedpersonen lurer sine motstandere til å spise deres egen datter etter å ha hugget hodet av henne "som en kylling". Etterpå knuser han disse stakkars foreldrene ved å kaste tunge ting på dem fra et hustak. Riktig nok var det selvforsvar; de var troll som hadde tenkt til å spise ham. Dette gjør det bittelitt bedre, men det er likevel ubehagelig at denne lille gutten med oppførsel som en gal morder er den vi skal sympatisere med i denne historien. Og det gjør ikke akkurat situasjonen bedre at han er et lite barn.

Ja, jeg har selvfølgelig sett ting som visuelt er verre. Blod og avrevne kroppsdeler, store kampscener og generelt voldsomme bilder er selvfølgelig skummelt for barn, men det er gjerne andre tingene enn volden i seg selv som har gått inn på meg - heller begrunnelsen for volden og de tragiske historiene som ligger bak. Løvenes Konge for eksempel: Simba opplever at faren dør ved å bli trampet i hjel, blir hjernevasket til å tro at det er hans skyld, vokser opp i eksil og må drepe sin onkel som han tidligere stolte på. Dette er ikke en historie for barn, selv om den handler om syngende tegnefilmløver, og som åtte-åring var jeg rett og slett provosert over å ha blitt utsatt for noe så trist uten forvarsel.

Når man først har latt barna lese norske folkeeventyr og se Disney-tegnefilmer, kan man ikke etterpå holde dem unna for eksempel Harry Potter - skjønt jeg tror ikke det skumleste med Harry Potter er magien. Selv synes jeg det er skumlere at han vokser opp uten å oppleve at noen er glad i ham i det hele tatt og likevel ikke får store psykiske problemer, hvis man ser bort fra at han risser "I must not tell lies" gjentatte ganger inn i sine egne hender (men dette er jo ikke selvskading eller noe, det er jo bare straff fra en lærer som er uenig med ham politisk). Igjen: mens de voksne vil beskytte barna mot lett synlige og målbare farer (vold, sex, banning) er det mye annet som kan være dystert og vanskelig.

Posted by Julie at 9:44 PM | TrackBack

Meningsløs meme

Denne var egentlig bare lagt ut på memesiden min, men siden ingen egentlig leser den og jeg ville at Heidi skulle få med seg denne (siden hun er nevnt såpass mange ganger i den) og siden det er helt greit at denne siden har litt meningsløshet i blant, legger jeg den også her.

1. Hva var den første tanken som slo deg da du så deg selv i speilet i morges?
Det første jeg tenkte da jeg våknet: "Er jeg våken, eller drømte jeg den sangen jeg tror jeg nettopp hørte på radio? Nei, jeg er faktisk våken og klokken er åtte og det er lørdag og jeg har fri og nå reiser jeg meg faktisk opp også fordi jeg ikke liker sangen de spiller nå, så jeg har faktisk stått opp og det betyr at jeg er skikkelig flink." Men jeg husker ikke hva jeg tenkte da jeg så meg i speilet.

2. Når er neste gang du kommer til å ha sex?
Ja, si det.

3. Skriv et ord som rimer på FUCK?
Duck.

4. Favorittplanet?
Favorittplanet?

5. Hvem er den fjerde personen på tapt anrop-listen din?
“Fadder-Bård”

6. Hva har du som ringelyd?
Stadig vekk soppedansesangen.

7. Hva har du på deg?
Grå genserkjole og de fantastiske strømpebuksene.

8. Setter du deg selv i bås?
Ja. Men ikke i hvilken som helst.

9. Hvilket merke er det på skoene dine?
Bianco, Ecco, Le Coq Sportif, NoaNoa, Tamaris... kommer ikke flere.

10. Hva er best – lyse eller mørke rom?
Lyse rom med mørke møbler er pent. Men best med lys.

11. Hva synes du om den personen du rappet denne meme-tingen fra?
Jeg kan bare gjenta det hun sa til meg for et par dager siden og si at jeg mener akkurat det samme om henne: “Hvorfor ble jeg ikke kjent med deg mye før?”

12. Hvis du er alene i et rom med to senger, hvilken velger du å sove i?
Det spiller virklig ingen rolle.

13. Hva gjorde du rundt midnatt i går?
La meg etter å ha lest (roman, ikke pensum), hørt på musikk og drukket grønn te i mange timer.

14. Hva står det i den siste sms-en i innboksen din?
God påske god påske :) har du hatt en bra ferie hittils?:-D stor klem fra sandefjord<3

15. Hvem er den siste personen du så i dag?
Jeg har ikke sett noen i dag ennå. Men jeg så Heidi i går.

16. Hvilke(t) ord bruker du igjen og igjen?
Skummelt.

17. Hvem er den siste som fortalte at han/hun elsker deg og når skjedde det?
“Elsker” i den norske betydningen av ordet hører man jo veldig sjelden.

18. Hva er den siste hårete tingen du tok på?
Eh... mitt eget hår? Vil ikke det være svaret til de aller fleste i de aller fleste tilfeller?

19. Hvor mange ufremkallede filmruller har du liggende?
Det har jeg ikke. Men jeg har ca. 50 bilder på kameraet mitt som ennå ikke er overført til pcen.

20. Din favorittalder i livet så langt?
Jeg liker meg der jeg er nå.
21. Hvem er din verste fiende?
Vekkerklokken, og noeersomdetikkeskal-følelsen. (Dette og det forrige svaret var det Heidi som skrev, men det passer til meg også.)

22. Hva har du som skjermbilde på din personlige computer?
Mange utgaver av et bilde av en kaffekopp med to fisker og et hjerte tegnet med melkeskum. Fotografert ovenfra, rød bakgrunn.

23. Hva er det siste du sa til noen i dag?
Har ikke snakket med noen i dag. Men det siste jeg sa til noen i går var vel “Ja, og jeg vil lese mer, så hadet bra.”

24. Velg mellom en million kroner og evnen til å fly …
Fly. Det kan man tjener penger på, men en million kroner kan ikke kjøpe evnen til å fly.

25. Liker du noen?
Opptil flere.

26. Siste sangen du hørte på?
“I brush my teeth. I put the cap back on. I know you hate it when I leave the light on. I pick a book up and then I pull the sheets down and then I take a deep breath, a good look around. Put on my pjs and hop into bed. I'm half alive, but I've been mostly dead. I try and tell myself it'll all be all right. I just shouldn't think anymore tonight.” Jewel: “You were meant for me”

27. Hvis den siste ukjente personen du snakket til plutselig ble fly forbannet på deg, hva ville du gjøre?
Definer ukjent. Møtte mange nye mennesker de siste dagene som altså var ukjente og ble kjente i det de snakket til meg. Hvis en av dem plutselig ble fly forbannet ville jeg blitt kjemperedd og lett etter Heidi.

28. Hvem kunne du tenke deg å dra til så det sang, midt i ansiktet?
Don't get me started.

29. Hva befinner seg nærmest din venstre fot akkurat nå?
Delt andreplass mellom stolbenet, bordbenet, ledningen til pcen og printeren. Men førsteplassen går til strømpebuksen.

Posted by Julie at 10:36 AM | Comments (1) | TrackBack

April 6, 2007

Haruki Murakami

I spent most of the night between Christmas Eve and Christmas Day reading Norwegian Wood. I started reading it as soon as I had unwrapped it, while my family's attention was turned to someone else's gifts, and I only paused because it was Christmas after all, and I should be social. But as soon as everyone else was asleep, I opened the book again and rushed through the story.

Now I'm reading Kafka on the Shore and it's the same feeling: I want to read it as fast as possible, but that means it's going to end. And I want to think about every sentence and figure out all the symbolism, but that means I would have to stop reading. It's terrible, and I love it.

Ingvild - I know you have a Murakami book in your apartment. I will probably steal it next time I'm there.

Per Ivar - Thank you.

Posted by Julie at 11:13 PM | TrackBack