« April 2007 | Main | June 2007 »

May 27, 2007

Bilder

Jeg sluttet å tegne da jeg lærte å skrive. Skriving var en så mye mer effektiv måte for meg å uttrykke meg på. Men nå må jeg altså bruke bilder igjen...

Hva er du flink til?

 

Hva er du mest redd for?


 

Hvilket yrke ønsker du deg?

 

Hva ville du sunget på idol-audition?

 

Hvem skulle spilt deg i filmen om ditt liv?

 

Hva er det beste med hjemstedet ditt?

Svar 1 (hjemme hos mamma og pappa): 

 

Svar 2 (hjemme hos meg selv): 

 

Hva gjør deg glad?Hva drømmer du om?

 

Hvorfor er du ikke kjendis, egentlig?

 

Hvem tagger du?


Posted by Julie at 11:10 PM | TrackBack

This week

I read

I watched

I listened to

Ok, so there was a This Week this week. But I promise, almost all of this happened after my economics exam on Friday. And the next one isn't until Wednesday.

Posted by Julie at 10:06 AM | TrackBack

May 23, 2007

Pappa er ikke på Facebook

... og det er en forsidesak for e24.

Her er hele saken (inkludert en link til denne siden).

Posted by Julie at 11:22 AM | Comments (3) | TrackBack

May 20, 2007

To Do List

When I look back at the last few months and wonder what on earth I have been doing with my time, it's good to know that I am not the only one with this feeling of having achieved nothing. Continue reading to see a To Do List I think we can all relate to.

Incidently, this is entry number 200, so I have achieved something. 

Posted by Julie at 11:57 AM | Comments (1) | TrackBack

This week

I read

I listened to

And other than that I basically just did school stuff. Next week I have an exam every single day (actually just three exams, but one of them lasts for days), so if there is a "This week" next Sunday, you'll know I haven't been working hard enough.

Posted by Julie at 9:54 AM | TrackBack

May 19, 2007

Uforståelig om legeslang3

Et svar til Sverre Danbolts kommentar til min kommentarhans kronikk.

Målet med kommentaren min var ikke å overbevise noen om at du tok feil, men å påpeke at du hadde formulert deg uklart. Derfor er det så bra at du fant kommentaren, slik at du kan utdype hva du mener om dette. 

At det går an å stjele mennesker er irrelevant da det ikke er det det er snakk om i denne sammenhengen.

Jeg leste eksempelet om vestgoterne som et eksempel på hva som skjedde da det var fri, ufiltrert migrasjon, og i det tilfellet var det ikke spesielt heldig for Roma, som altså tillot ufiltrert immigrasjon.

At migrasjon ikke er fri hvis det er en positiv sammenheng mellom utdannelse og sannsynlighet for å emigrere er merkelig. For det er mer sannsynlig at de med høy utdannelse snakker fremmede språk, har kjennskap til fremmede kulturer, har økonomiske ressurser nok til å foreta reisen og ikke minst får jobb når de kommer frem. Disse faktorene har ingenting med immigrasjonspolitikk å gjøre, og bør altså gjøre seg gjeldende selv om alle stater tillater fullstendig fri flyt av mennesker over grensene.

Om flytting av høyt utdannede mennesker fra et land er uheldig eller helt greit i det lange løp kommer an på veldig mange faktorer, men jeg er fullstendig klar over at Surinam har et problem når 89.9% av alle med en bachelorgrad eller mer flytter fra landet. Som du selv sier, det er ikke riktig å nekte disse menneskene å flytte. Vi kan eventuelt stenge grensene og gjøre det umulig for dem å finne et nytt land å flytte til, men det har vi ingen interesse av hvis vi trenger deres arbeidskraft. Selv om en stat har betalt for en innbyggers utdannelse (noe som slettes ikke er gitt), har de ingen rett på denne personens talent (noe jeg tror vi er helt enige om). Men det er ikke så enkelt som at kyniske legestudenter tar utdannelsen der det er billigst og jobber der det er høyest lønn å få.

Hvis det ikke spiller noen rolle om migrasjon er lystflytting eller fattigdomsforårsaket, reagerer jeg på at du forklarer disse begrepene i kronikken - spesielt siden det spiller en rolle om migrasjon er strukturell selv om du ikke forklarer dette begrepet. Ordene jeg reagerte på var panegyrisk, interpellasjon og strukturell. Jeg hadde hørt alle før, men stusset over at de var brukt i samme lange setning. De to første fant jeg raskt definisjoner på, men strukturell er verre. Ordbokmessig betyr det vel noe sånt som "noe som har med struktur, eller oppbyggingen av samfunnet å gjøre" - en definisjon som ikke gjør ting mye klarere. Hvis du bare mente bakenforliggende, ville du vel skrevet bakenforliggende? Hvis du mener at for eksempel forskjeller i inntektsnivå er strukturelle årsaker, hva skal vi i så fall gjøre med det?

Det er ikke alltid man trenger presise definisjoner på ting. I en kronikk som handler om at alle snakker om x og at man heller bør snakke om y, må man imidlertid starte debatten med å forklare hva y er. Og det er det jeg trekker ut av kronikken din: at alle er opptatt av rekruttering, og at man heller bør debattere de strukturelle årsakene til kunnskapsmigrasjon fra fattige til rike land.

Du skriver at det blir for omfattende å definere strukturelle årsaker i en kronikk som handler om noe annet, men kronikken din handler om strukturelle årsaker - gjør den ikke?

Kommentarfeltet handler i hvert fall om strukturelle årsaker og har ingen øvre grense på antall ord. Værsågod.

Posted by Julie at 8:53 PM | Comments (2) | TrackBack

May 18, 2007

Uforståelig om legeslang2

Etter at jeg skrev en kommentar til Sverre Danbolts kronikk, skrev han en kommentar til min kommentar. Den skal jeg svare på i kveld når jeg er ferdig med å jobbe for dagen. I mellomtiden legger jeg kommentaren hans her, for de som ikke leser kommentarfeltet.

Hei Julie. Aller først vil jeg si at jeg synes det er kuult at du kommenterer kronikken min. Det er godt mulig jeg tar feil, men jeg er ikke overbevist om det etter å ha lest kommentarene dine.

Punkt 1. Det går an å stjele mennesker. Det åpenbare eksempelet er naturligvis menneskehandel, men la oss se bort ifra det ettersom det blir litt annerledes. Hva betyr egentlig det å stjele? Sett at Jonas er gift med Line, kan Thomas «stjele» Line fra Jonas? Hvis Line blir stormforelsket i Thomas og blir med ham til Bahamas? Eller hvis Thomas hjernevasker Line og får henne til å skille seg med Jonas og bli med i en sekt?

Nåvel. Det blir fort en småkomisk diskusjon om konnotasjoner. Forskjellen på epler og leger er at leger har fri vilje. De kan ikke bare stjeles ved en aktiv handling av tyven, de kan også reise av egen fri vilje. Poenget er at det ikke spiller noen rolle for opphavslandet, for det samfunnet legene reiser fra, om de blir stjålet eller reiser av egen fri vilje. At én ghanesisk lege blir borte vil ha like store ringvirkninger for Ghana, uavhengig av om han blir kidnappet, om han blir rekruttert av Adecco, om han blir «frelst» av en kristen sekt som får ham til å reise til Tibet for å meditere, om han reiser til et annet land fordi de gir ham høyere lønn, eller om han blir drept i en ulykke.

Punkt 2. Panegyrisk betyr det samme som forherligende, men står der for å gjøre forherligensen sterkere. Strukturelle betyr mye av det samme som bakenforliggende, men presiserer bakenforliggende. Å definere strukturelle årsaker blir fort litt omfattende i en kronikk som handler om noe annet, så det man kan si er at stortingsrepresentantene bare pratet om «overflaten», altså om organisert rekruttering. Hva er det siste ordet du ikke forstår?

Punkt 3. Det er ikke alltid man trenger presise definisjoner av ting. Hvis man vet sånn ca hva som menes med et begrep, så er det ofte nok. Alle vet for eksempel at Tøyensenteret er på Tøyen, selv om ingen er helt enige om akkurat i hvilken gate grensen mellom Tøyen og Grønland går. I interpellasjonsdebatten var det ingen som pratet om verken Tøyen eller Grønland; de var alle langt unna å prate om noe som kunne ligne på strukturelle årsaker.

Punkt 4. Hvorfor ikke? Fordi det ser nostalgisk ut? Fordi du leser det som at dette var «de gode gamle dagene»? Det er jo du som kaller det «gode gamle dager». Det står ingenting om det i kronikken. Det det står er at migrasjon har en utjevnende effekt når mennesker reiser fra et område med få ressurser delt på mange mennesker til et område med mange ressurser delt på få mennesker. Det er en grunn til folkevandringene; det er en grunn til at det bor mennesker så godt som overalt på kloden vår.

Punkt 5. Her er du inne på noe som ikke akkurat er helt topp forklart i kronikken. Ditt punkt 1 er riktig. Punkt 2 er feil. Punkt 3 blander sammen årsaker og konsekvenser på samme måte som jeg gjør i kronikken.

Poenget er ikke å si at vi skal ha fri migrasjon. Poenget er å si at vi ikke har fri migrasjon, og det må vi ta hensyn til. Sortering og filtrering av migrasjon vil i de fleste tilfeller bidra til en ressursoverføring fra opphavsland til mottakerland.

Punkt 6. Talent tilhører den som har det. Utdanning tilhører også den som er utdannet. Man kan nekte folk å flytte, men det vil sannsynligvis ikke bli et ålreit land å bo i. Likevel finnes det et forhold mellom staten som betaler utdanningen og personen som er utdannet. Utdanningsbudsjetter er ikke snillisme. Det er ikke noe staten gir til folk fordi folk trenger underholdning. Stater investerer i utdanning fordi samfunnet trenger utdannede mennesker. Når disse menneskene reiser sin vei har staten i praksis kastet bort alle de pengene de investerte i utdanning. Hva skal de gjøre da?

Poenget med kronikken er ikke å si at vi må forby migrasjon. Hvis du opplever det slik bør du lese kronikken på nytt. Kronikken er et forsøk på å utvide debatten i Norge, for det eneste folk her er opptatt av er organisert rekruttering.

Det spiller ingen rolle om migrasjonen er lystflytting eller fattigdomsforårsaket. Det som betyr noe er at den er filtrert. I Etiopia er det 33 000 innbyggere per lege. Hvis migrasjon skal ha en utjevnende effekt må hver etiopiske lege som kommer til Norge få lov til å ta med seg de 33 000 pasientene sine.

Når Frp er landets største parti er det imidlertid ikke spesielt sannsynlig at det kommer til å skje, så da får vi finne andre måter å motvirke de negative konsekvensene av filtrert migrasjon. Å betale utdanningen for en erstatter? Å sende en norsk lege tilbake? Å gi etioperne penger som plaster på såret? Jeg vet ikke. Men vi må ta hensyn til det, for filtrert migrasjon river fattige land i fillebiter. Ikke fordi noen vil det, ikke fordi noen aktivt går inn for å ødelegge Etiopa. Her kan vi nærme oss en definisjon av strukturell, nemlig noe som skjer selv om ingen aktivt går inn for å gjøre det i dette konkrete tilfellet.

Sverre Andreas Danbolt

Posted by Julie at 3:07 PM | Comments (2) | TrackBack

May 14, 2007

Uforståelig om legeslang

Jeg har sagt at jeg skal fortelle hva jeg skriver bacheloroppgave om, men jeg har vært så opptatt med å faktisk skrive den at jeg ikke har gjort det. Jeg kan avsløre såpass at jeg skriver om internasjonal migrasjon av folk med høyere utdannelse, med India som case. (Så brain drain, brain gain og offshoring er stikkord.)

Det er alltid hyggelig å finne ut at noe man holder på med faglig er aktuelt i nyhetene. Og jeg ville sikkert hatt glede av Sverre Andreas Danbolts kronikk om migrasjon av helsepersonell til Norge - hvis jeg hadde forstått et kvidder av den.

Jeg vurderte å skrive en tekst som forklarte på hvilke punkter jeg mener Danbolt tar feil (hvis jeg har forstått ham riktig). Men vent litt, det holder jeg allerede på med, og den skal leveres 21. mai og gi meg 10 studiepoeng. Så derfor kommer jeg bare med noen kommentarer:

 1. Jeg ble lettet da Danbolt nesten en fjerdedel ut i teksten innrømmet at metaforen epleslang ikke var helt dekkende, siden migranter i motsetning til epler har fri vilje og ikke lar seg stjele.
 2. Setningen Ingen av de ti representantene som tok ordet i debatten, benyttet muligheten til å komme inn på de bakenforliggende strukturelle årsakene til helsepersonellkrisen, og interpellasjonen endte opp som en panegyrisk forherligelse av en vidunderlig norsk bistandspolitisk enighet om det forkastelige ved organisert rekruttering trenger vel egentlig ingen kommentar. At jeg hadde problemer med å forstå tre av begrepene, gjør meg litt i tvil. Jeg vil ikke argumentere for at man skal forenkle språket i media, men er det tre ord i en periode som er uforståelige for en som studerer nettopp det teksten handler om, er det nok en del som går over hodet på den egentlige målgruppen. Dessuten (selv om jeg nettopp brøt min egen regel): punktum er en fin ting.
 3. Et av begrepene jeg stusset over i forrige punkt var "strukturelle". Jeg vet sånn ca. hva som menes med det, men jeg greier ikke helt å komme med en definisjon. Jeg la merke til at Danbolt benyttet anledningen til å komme inn på strukturelle årsaker til migrasjon, men han forklarte ikke hva han la i begrepet.
 4. Det er ingen god idé å påpeke at rike land stenger "uønskede" innvandrere ute, for så å bruke tiden da vestgoterne strømmet inn over det europeiske kontinentet og plyndret Roma på 400-tallet som eksempel på de gode gamle dager da migrasjonen var fri.
 5. Det virker som om hovedbudskapene her er:
  1. Hvis det er lettere å flytte til utlandet hvis du har høy utdannelse enn hvis du ikke har det, finnes ikke fri migrasjon.
  2. Hvis vi forbyr rekruttering av utlendinger med høy utdannelse, finnes fri migrasjon igjen. Altså mer forbud = mer frihet.
  3. Migrasjon kan virke utjevnende, men ikke hvis mennesker forsøker å flytte fordi de er fanget i en strukturell fattigdomsfelle skapt av globale økonomiske, juridiske og sosiale strukturer. Der var det begrepet igjen. Det er altså årsaken, ikke konsekvensen av migrasjonen som avgjør om den er utjevnende eller ikke.
 6. Jeg tror argumentet kan oppsummeres slik: Migrasjon er utjevnende (altså bra) hvis mennesker reiser fra områder med få ressurser delt på mange mennesker, til steder med mange ressurser delt på få mennesker. Men nåde den som tar ressurser med seg, i form av hjernekraft. Jeg trodde talentet var eid av enkeltmennesket, men jeg tok visst feil. Det tilhører staten man bor i, og Vesten vil stjele det. Tror jeg. Men det er ikke godt å si om det var det Danbolt mente.

Posted by Julie at 10:52 PM | Comments (5) | TrackBack

Playlist

Last.fm is fun. I have some criticism, mainly:

 1. I don't like the idea of organizing music by tag. At all. I especially don't like tagging artists by which country they are from. How is that relevant to how the music actually sounds? The beauty of Pandora is (was, sniff) that I could find music that sounded like music I liked, regardless of stuff like decades. Not music made by people from the same town as an artist I like one song from.
 2. What is not indie? I thought I could use this tag system to find out what people think indie means, since last.fm is so democratic and stuff. But practically everything I like is tagged indie, and I don't even know what it means! That doesn't make sense.

On the other hand, you can make playlists and put them on your website. So I did. I had to have 15 different artists, but most of the songs fit into the same mood - at least in my mind, but as my little sister tells me twice a day, I am so weird. So there is an idea behind the choice of songs, but I doubt I'll be able to explain it.

Posted by Julie at 10:00 PM | Comments (5) | TrackBack

May 13, 2007

Alejandro Bendaña 2

In 1987, P.J. O'Rourke met Alajandro Bendaña and wrote this:

We met our first Sandinista that same night, General Secretary of the Foreign Ministry Alejandro Bendaña, who mentioned that he'd rather be out dancing at the street festivals (which I saw no sign of) and said he assumed we would, too. Tsk. Tsk. There but for lack of international understanding ... Bendaña oozed self-confident charm. His clothes were nattily rumpled, he bummed cigarettes and, having gone to Harvard, he spoke better English than we did. He was full of enthusiasm for the Central American Peace Pact, the Arias Accord. Bendaña vowed Nicaragua would comply - unilaterally if need be - with all the Accord's requirements, though he had to look in his briefcase to see just what those requirements were.

In a fit of bonhomie, Bendaña then hinted the government would soon allow the one opposition newspaper, La Prensa, to publish again, permit the Catholic radio station to resume broadcasting, free some political prisoners and announce a partial cease-fire with the contras. 

"The revolutionary process," said Bendaña with real heat, "does not require having a newspaper shut down, does not require having a radio station shut down, does not require eliminating political parties. Those measures go against the grain of the revolution!" By the look of the faces on the faces of the StaffDel members, I'd say it had occurred to them that Bendaña worked for a revolution that didn't require those things but had done them anyway. The aides had some major questions, which Bendaña parried like an amused and slightly absent-minded Northwestern football coach defending his team's record against Michigan and Ohio State.

In 2006, I met Alejandro Bendaña. He hadn't changed much.

Posted by Julie at 6:01 PM | TrackBack

May 12, 2007

This week

I read

I listened to

I watched/listened to

This was also the second Sunday in a row that included episodes of Gilmore Girls and eggs with basil. I think I like these new traditions.

Posted by Julie at 9:51 AM | Comments (3) | TrackBack

May 8, 2007

Ingen logikk 2

I serien "fakulteter oppfører seg motsatt av forventet": Universitetsbiblioteket kan få tilsendt bøker fra hele landet som jeg bestiller over nettet, og så får jeg mail om at boken min er kommet og jeg blir glad. Men informatikkbiblioteket, ja, informatikk legger ikke en gang ut kart over hvor i hyllene bøkene er.

Jeg hører også fra Heidi at medievitenskapstudentene ikke får ordentlig informasjon. Så medievitenskap er dårlig på å gi informasjon, informatikk er dårlig (relativt) på internett, økonomisk er dårlig på effektivitet, men hf er bra på laptoptilrettelegging. Godt å se at man ikke tilpasser seg folks stereotype forventninger.

Posted by Julie at 9:38 PM | Comments (4) | TrackBack

May 6, 2007

Det eneste du trenger å vite om Facebook

Jeg er så lei av å snakke om dette at jeg ikke helt hvorfor jeg skriver om det. Det er imidlertid slik at det ofte hjelper meg å skrive ned ting som jeg ikke ønsker å tenke på. Derfor noterer jeg her det jeg tenker om dette som jeg er lei av å høre om. Her er det jeg tenker om... ja, jeg blir nødt til å faktisk skrive det: Facebook.

Det er ikke nytt. Facebook i seg selv er gammelt; det er bare vi nordmenn som har vært litt trege. Dessuten har det eksistert lignende nettverkssider, som f.eks. LinkedIn enda lengre. Og russesidene var som Facebook, men bare for russ, så vidt jeg husker.

Det forandrer ikke mennesker. Nettverksbygging, overfladiske vennskap, ekskludering, baksnakking og sladring har alltid eksistert og vil alltid eksistere, men nå er det litt mer synlig.

Facebook er ikke et nettverk. "Facebook og andre sosiale nettverk" skriver Kathrine Aspaas, og " "social networking fatigue" - en slags utmattelse av det å forholde seg til mange sosiale nettverk på en gang." Men Facebook er et verktøy for å forholde seg til eksisterende nettverk.

Vi er fortsatt venner med de samme menneskene. At man er friends betyr ikke nødvendigvis at man omgåes på ordentlig. Hvis du ikke har snakket med noen de siste åtte årene, hvorfor skal du egentlig gjøre det nå? Det kan være artig - for deg selv, kortvarig - å undre seg over hvordan man egentlig møtte folk man føler at man alltid har kjent (We met randomly when we were four) eller en gang kjente (We hooked up? We dated? Skip this step.) Men spennende er det ikke.

Det sier ingenting om "ungdommen nå til dags" som du ikke kunne funnet ut ved å snakke med en av dem. Vi får ikke nye interesser fordi vi blir medlem av nye grupper for eksempel.

Common sense gjelder fortsatt. Hvis du ikke vil at "third parties", potensielle arbeidsgivere, foreldrene dine, stalkers etc. skal finne ut hvem du er i et "complicated" forhold med eller hvilket kjønn du er "interested" i eller hva dine "political views" er, så ikke legg det ut på nettet da, din idiot!

Facebook er ikke mer skummelt for ditt gode rykte enn resten av Internett. Det er mange andre steder folk kan legge ut stygge bilder av deg. Og Google (en nettside som har forandret ting) gjør det lett å finne dette, enten du er på Facebook eller ikke. Sorry.

Det kan være nyttig. Jeg kan sende beskjeder til folk som sjekker Facebook oftere enn mailen sin, og slik sparer man tekstmeldinger på. Det beste er invitasjoner til events som fester, samlinger av folk med samme interesser eller ekstraforelesninger for de i gruppen til studiet mitt. Dette er den delen av Facebook som faktisk kan endre noe av real life oppførselen vår, men det er det ikke mange som har kommentert fordi alle er så opptatt av nettverksbygging og personvern.

Å, så lei. Hvorfor snakker jeg om dette? Det finnes andre sider ved Internett (andre sider på Internett?) som kanskje burde hatt kronikkplass i Aftenposten, men dette er bare kjedelig.

Facebook endrer svært lite; det er synliggjøring og oversikt over det som allerede finnes. Punktum.

Posted by Julie at 10:39 PM | Comments (3) | TrackBack

Hva er meningen med livet?

Hva er meningen med livet?

Hvis man spør Google, er det Soppeliten som har svaret. Slik har det vært lenge, og det er flere som har påpekt dette. Nå sist var det Mihoe, men det har tidligere blitt skrevet om Soppelitens spørsmål-og-svar side i relativt seriøse artikler om søkemotorer som jeg dessverre (arg!) ikke finner nå.

Jeg kjente Soppeliten da jeg var yngre, fra jeg var tolv til omtrent midt i videregående. Soppeliten var et av de mest interessante menneskene jeg visste om, og jeg lurte ofte på hva hun skulle gjøre med livet sitt. Det er mulig jeg maste på Soppeliten litt for mye, men det var bare fordi jeg ikke liker å se flinke mennesker sløse med evnene sine. Og det er vanskelig når barndomsvenninner forandrer seg.

Selv om jeg ikke er 100% sikker på hva Soppeliten gjør nå, vet jeg hva hun ble som "stor": altvitende guru.

Posted by Julie at 5:19 PM | TrackBack

This week

I read

I watched

I listened to

I ate

Posted by Julie at 9:25 AM | TrackBack

May 4, 2007

Heartbroken

Just when things were going so well, Pandora broke my heart.

Posted by Julie at 2:41 PM | Comments (1) | TrackBack

May 2, 2007

Coffee and conversation

From Inanimate Objects by Todd Zapoli 

Posted by Julie at 10:22 AM | TrackBack

You know you're from Paris when...

I'm posting this here now, so that I can return in a year and check how many of these I get then. Because if everything goes according to the current plan (which changes at least once a month), I will be living in Paris at that time. 

1. You consider Boulogne, Neuilly, Saint-Denis etc to be the countryside. I mean, Porte de Versailles or Porte de la Villette mean there IS a door, and therefore an outside and an inside, right?
2. You know that, when you take the subway and you have to go through Châtelet, you NEED a ticket because you know exactly where the police is hiding (behind those glass window things)
3. You're SO over the sound the Carte Imagine R makes when you swipe it on the machine
4. Your very first clubbing experience was at Les Planches. Now you think it looks more like a nursery than a club.
5. You know that a martini means a martini, and not that gross vermouth and gin mixture.
6. You find it normal that someone is randomly peeing in the street.
7. You peed in the street at least once in your life.
8. You think that having a car in Paris is useless, but to go from Concorde to Les Champs Elysées, you take a taxi.
9. You can tell only by looking at their clothes from which arrondissement people are.
10. Shopping is a competitive sport, fashion, a way of life.
11. You actually consider walking in dog shit with your left foot lucky (it happens so often, it might as well be useful)
12. You know the subway map by heart, but you have trouble learning the different regions of France.
13. You know that coffe isn't suppose to be served in a cup that looks like a bathtub. And you drink it at the bar, standing.
14. You hate Paris and Parisians.
15. You love Paris and Parisians.
16. When foreign people ask where you're from, you say "Paris", and not "France".
17. You could write a poem on Ladurée/ Pierre Hermé macarons.
18. You have never been on the Eiffel Tower, or on a boat on the Seine, and you only go tothe Champs Elysées when it's Sunday night and you need to buy a book at Virgin for class on Monday.
19. When people say "Paname", you want to bleach their mouth.
20. You're so dramatic, you say you want to kill yourself at least five times a day.
21. You're surprised when someone holds the door for you at the subway exit.
22. You're even more surprised when a sales person asks if you're looking for something in particular. Actually that would never happen.
23.You know the guy whose sister's friend who's the cousin of a girl who knows the manager.
24. You got shit faced when you were 13, and now you drink real drinks, and look down on people who do vodka/beer shots at frat parties.
25. "Putain", "bordel", "merde" or the ever famous "putain de bordel de merde" are not considered "bad words"; I mean, you use them every day, and sometimes it's affectionate.
26. You don't really get excited when you go clubbing; you just take your bag and go.
27. You know that Paris is not a city, it's an attitude.
28. When you see "schales" in the street, you think that they should be banned from the city and burned at the stake.
29. You thinks it's normal when you know the life story of the butcher/baker/cashier of G20/homeless guy rue de Rennes/sales woman of H&M.
30. You KNOW that it's the most fabulous,angry, stylish, bitchy, comic, even romantic (even though you HATE clichés) city in the world and that, although you left, you will come back and stay for good.

Source 

Posted by Julie at 10:18 AM | Comments (1) | TrackBack