Konsulenter på anbud ikke alltid de beste

Det offentlige risikerer å få billige rådgivere, spesialister i anbudsskriving, mens de gode rådgiverne holder seg til oppdragsgivere med færre formalkrav og større fokus på resultat.

Espen Andersen
Trykket i Aftenposten , 2.juli 2004

Aftenpostens har skrevet (21. juni) om at konsulenter har fått oppdrag ”i det stille”, uten anbudsrunde, av ledelsen i Aker Sykehus.  Uten å ta stilling til denne spesielle saken, mener jeg både reportasjen og senere reaksjoner (f.eks. Jan Davidsen 28 juni s.9) viser en dyp misforståelse rundt hva ledelseskonsulenter gjør - og peker samtidig på problemer med den offentlige anbudsprosessen.

Ledelseskonsulenter ansettes av bedriftsledere for å drive rådgivende eller problemløsende virksomhet, hvor det er kvaliteten av rådene eller problemløsningen som gjelder. Jo vanskeligere problem, jo høyere pris, fordi det er færre problemløsere å velge mellom. Høy pris gir trygghet og en indikasjon på kvalitet: En pasient med hjernesvulst ville neppe følt seg komfortabel med en kirurg som a) på forhånd måtte fortelle akkurat som skulle gjøres, og b) fikk oppdraget fordi han eller hun var billigst.

Det burde ikke forundre noen at ledere som trenger hjelp med vanskelige problemer velger konsulenter i det stille - folk med erfaring og tillit. Den offentlige anbudsprosessen er utformet for problemstillinger med høy grad av spesifisitet, konsulentoppdrag som passer bedre for Manpower enn for ledelses- og strategikonsulenter. Jeg kjenner allerede en rekke høyt kvalifiserte konsulenter og -firma som ikke tar oppdrag på anbud, bl.a. fordi transaksjonskostnadene (anbudsskriving, formalkrav, etc.) er for store, bekymringer om sekretess, eller for tidlig fastlåsing til en bestemt løsning ("skal levere 1500 timer") uansett problemstilling.

Det offentlige risikerer dermed å få billige rådgivere, spesialister i anbudsskriving, mens de gode rådgiverne holder seg til oppdragsgivere med færre formalkrav og større fokus på resultat. Alternativt får man "vinkelskriving" hvor anbudet utformes slik at det i realiteten bare er en konsulent som kan ta jobben.

Det går en historie om en bedriftseier som hadde et problem med en stor og viktig maskin.  En reparatør ankom, krabbet inn i maskinen, slo et slag med en hammer, og maskinen var i orden.  Regning lød på kr. 5000, og bedriftseieren ba om å få den spesifisert.  Resultatet var:

1 stk hammerslag....kr     10,-
Vite hvor................kr 4990,-

Hadde dette oppdraget blitt lagt ut på anbud, hadde man fått mange hammerslag, til en rimelig pris. Om maskinen hadde kommet i gang igjen, er en annen sak..... 


Denne side på http://www.espen.com/papers/anbudskonsulenter.html
Kontaktinformasjon på
http://www.espen.com/contact.html.