Bobleteknologenes vanskeligheter

Stikk imot hva børskursene indikerer – dette er rette tidspunkt for å begynne å studere IT.  Bare pass på at du gjør det av de riktige årsakene.

Espen Andersen, september 2002
Trykket i
Business Standard, november 2002

I det siste har jeg lest en hel del om arbeidsløse web-designere, innholdsredaktører og andre spesialister fra dot-com tidens glade dager.  De drikker mindre caffe latte og forsøker i stedet å selge Audi TT’en sin, hvis de da rakk å skaffe seg en.

Ikke fordi at jeg trenger å gå til avisene for å se dette.  Antall nye studenter til kurs og studier innenfor IT faller.  Kurs i eBusiness blir nå kansellert i stedet for overbooket.  Studentene har tatt lærdom av de to siste årenes børsbobler og nøler med å gå inn i et fagområder som ikke lenger har rosenrøde fremtidsutsikter.

Jeg tror disse studentene tar helt feil.  Akkurat nå er tiden for å studere IT – både teknisk IT og forretningsorientert IT.

De fleste markeder opplever svingninger, noen mer enn andre, og aksje- og andre investeringsmarkeder aller mest.  Når et marked får en ”boble” (overdreven etterspørsel, høy pris, fulgt av brått fall i etterspørsel og pris) skyldes dette gjerne at folk slutter å investere basert på ”fundamentale” underliggende verdier og i stedet begynner å investere basert på forventninger om at markedet – eller i alle fall den aksjen de har satset på – kommer til å fortsette å stige.  Dette blir en selvoppfyllende profeti, helt til forskjellen mellom forventet og underliggende verdi blir så stor at alle ser det – og det er tid for innsparing i utelivsbudsjettet.

Akkurat de samme mekanismene opererer i arbeidsmarkedet.  Mange prospektive arbeidstakere, hvilket som regel vil si studenter, velger å investere sin tid og tildels sine penger basert på forventninger om fremtidig posisjon og inntekt, i stedet for fundamentalverdiene, dvs. hva jobben egentlig inneholder.  Siden inntektsforventningen er basert på ekstrapolering, og systemer med forsinket feedback tenderer til å over- eller underprodusere, vil disse studentene bli skuffet når de er ferdige med studiet og må konkurrere med horder av studenter som tenkte akkurat som dem.

Dagens mangel på  IT-jobber er resultatet av et midlertidig fall i etterspørsel og en like midlertidig økning i produksjonen av arbeidstakere.  For to og tre år siden meldte studenter seg på IT-studier i hopetall, lokket av WWW, Wi-FI, ERP, WAP.  Etter å ha gått gjennom et Kiwi-studium (trygt, kjapt og billig), finner man et arbeidsmarked hvor det ikke er noen 2000-krise som krever teknikere, hvor SAP ikke har så mange tyske feilmeldinger lenger, mobiltelefonsalget har flatet ut og WAP aldri ble noe av.  Man konkurrerer mot erfarne teknologier og ledere som valgte IT fordi de var interessert i jobbinnholdet – og har vært gjennom en nedgangsperiode (den siste var på begynnelsen av 90-tallet) før.

En kontrær investeringsstrategi
Erfarne investorer kjenner til markeders tendens til å overdrive, og har funnet en rekke strategier for å utnytte dette.  En kalles kontrær investering – man kjøper aksjer i bransjer og firma som går dårligere enn gjennomsnittet, ut fra den tankegang at aksjene er underpriset og vil gå opp fortere enn gjennomsnittet når markedet kommer seg igjen.  Risikoen er selvfølgelig at den underprisede aksjen er underpriset fordi bransjen i ferd med å forsvinne på grunn av varig manglende noen etterspørsel etter de varer eller tjenester som produseres.

En kontrær investeringsstrategi innenfor arbeidsmarkedet vil tilsi at nettopp nå er tidspunktet å begynne å studere IT, i hvert fall hvis du har tenkt å bruke litt tid på det.  Få studenter velger IT nå, og det tar mellom 3 og 5 år å bli ferdig med et skikkelig studium. Dette vil si at når man er ferdig med å studere, går man inn i et arbeidsmarked hvor etterspørselen har tatt seg opp igjen, og det ikke er mange kandidater å velge mellom.  Høy etterspørsel og lav produksjon i et fritt marked tilsier gode lønninger og interessante jobber.

Men – vil man ikke som nyutdannet måtte konkurrere med alle de som for tiden går ledige?  Jeg mener nei, av to årsaker:  For det første utvikler teknologien seg hele tiden, og som nyutdannet er man mer oppdatert på ny teknologi enn alle de som har jobbet med noe annet noen år.  For det andre, siden mange av de som nå går ledige valgte IT fordi de ville ha lønningene – ikke jobbinnholdet – så vil de forsøke å finne andre jobber som kan finansiere sportsbiler og kaféturer.  Mange av dem vil klare det – og konkurrerer derfor ikke om IT-jobbene.

Det er naturligvis en mulighet at nedgangen i etterspørsel etter IT-kompetanse er permanent – men det tror jeg i alle tilfelle ikke på.  Teknologiutvikling går gjennom faser – først substitusjon, så stabilisering, så strukturering (et samfunn tilpasset den nye teknologien).  Vi er fremdeles igang med fase 1 og 2 – og det er i den tredje fasen de smarte tingene, som krever bred teknologiforståelse og evne til abstrahering, blir gjort.  Verden vil fortsatt etterspørre IT-folk som har valgt sin utdannelse for innhold heller enn utfall, for fakta heller enn ”hype”.

Ikke for det, litt hype hadde i grunnen vært greit, for å få snudd på ting litt fortere.....


This page at http://www.espen.com/papers/bobleteknologer.html.
Contact information at http://www.espen.com/contact.html.