Glamox – et case av godt norsk

Espen Andersen, november 2000

Trykket i Business Standard, desember 2000

Jeg bruker endel tid på å undervise studenter i strategisk bruk av informasjonsteknologi.  Til dette benytter jeg case – en inngående beskrivelse av en bedrift, som danner grunnlag for en diskusjon.  Som regel er slike case utenlandske – det er langt mellom eksempler på norske bedrifter som har gjort spennende ting og som i tillegg vil snakke om dem.

Glamox, lysarmaturprodusenten fra Molde, er et case jeg med glede kommer til å bruke i undervisningen.  Glamox har tradisjoner tilbake til 50-tallet, og er blitt kjent for sin totale restrukturering av verdikjeden, under ledelse av Christian Thommesen, høyt profilert konsulent og leder med e-businessprofil. Bedriften fremstår i dag som en topp moderne, internasjonal industribedrift, med en ordre-til-leveranse prosess fullt på høyde med internasjonalt anerkjente størrelser som Cisco og Dell.

I ettertid har Janteloven trådd i kraft, og jeg har hørt kommentarer som at ”dette er  jo ikke noe interessant, bare en vanlig ERP-implementering” eller ”dette er bare Christian Thommesen som skal gjøre et klipp”.  Jeg skal ikke her rekapitulere detaljene i hva Glamox har gjort – det krever mange sider og er svært lærerikt, men får vente.  I stedet vil jeg oppsummere noen observasjoner om Glamox som er typiske for vellykkede, radikale organisasjonsendringer:

Glamox er på ingen måte ute av bølgedalen ennå.  Selv om investeringene i nye, fleksible prosesser og forbedret brukergrensesnitt allerede har begynt å forrente seg, har bedriften en tøff hverdag og sliter med å stå utenfor EU.  Jeg håper det går bra med dem – ikke bare fordi en norsk teknologibedrift fra et relativt lite sted fortjener å få det til, men fordi det er for ergelig for en foreleser å se en glitrende organisasjons-endring bli klassifisert som triviell eller mislykket.  Det gamle Glamox ville ikke eksistert idag.  Det nye Glamox er i alle fall bedre rustet enn noensinne – og om ikke det blir lønnsomt i år, så skyldes det i hvert fall ikke organisasjonen.


Denne side på http://www.espen.com/papers/glamox.html.
Contact information at http://www.espen.com/contact.html.