Prosessering og informasjon er gratis!

Det er viktig at vi ikke tenker på hvor mye teknologien koster når vi skal skape nye løsninger – ellers begrenser vi innovasjonen til mer av det vi har i dag, i stedet for noe genuint nytt.

Espen Andersen, oktober 2003
Trykket i
CIO/Business Standard, desember 2003

For noen år siden, da Internett fremdeles var nytt og spennende og verden var betydelig mer rosenrød enn den er for tiden, brukte jeg mye av min tid på å reise rundt og holde foredrag om dette nye fenomenet.  Det var morsomt og godt betalt.  Men det er bare en ting som er verre enn det å være profet som ingen hører på, og det er å være visjonær med visjoner som slår til. Internett ble allemannseie og det ble færre flyturer på første klasse for foredragsholdere.

Ikke desto mindre er det fremdeles ting å lære fra det glade 90-tallet.  En av de tingene som jeg til stadighet gjentok i mine foredrag (så mye at mine kolleger refererte til det som ”Espens 1. Internett-lov”) var at prosessering og kommunikasjon er gratis. Dette betydde ikke at det ville bli delt ut PCer på all gatehjørner (skjønt noen prøvde det også) eller at man ville slippe telefonregningen.  Det jeg mente var at hvis man ønsket å gjøre noe ved hjelp av datamaskiner og datanettverk, ble det færre og færre hindringer for det – og for å slippe tankene og kreativiteten fri, var det best at man tenkte på datamaskiner og nettverk som gratis, som frie ressurser man kunne bruke så mye man ville av.

I ettertid har jeg både fått rett og feil – prisene på prosessorer, nettverkstjenester og også lagringskapasitet har fortsatt å falle med uforminsket styrke.  På den annen side bruker vi mer penger på dette enn noensinne.  Mange digitale bekker små blir etter hvert en ganske skikkelig del av budsjettet, både privat og på jobben.  (For øvrig er denne dreiningen i budsjettet noe platebransjen burde merke seg – kan det være at nedgangen i salget av CDer ikke er et resultat av piratkopiering, men at ungdommen bruker pengene på SMS i stedet?)

Så, siden teknologi ikke egentlig er gratis – hvorfor skal vi tenke på den som gratis?  Når vi skal planlegge, tenderer til å overvurdere hvor mye som kan gjøres på et år – og undervurdere hvor mye som skjer på fem år. Teknologiutviklingen fortsetter altså ufortrødent, og erfaringsmessig er vi ikke særlig flinke til å tenke fremover.  Derfor er det viktig at vi ikke tenker på hvor mye teknologien koster når vi skal skape nye løsninger – ellers begrenser vi innovasjonen til bare å være mer av det samme vi har i dag, i stedet for noe som er genuint nytt.

Pussig nok er det slik at jo mer erfaren man er med teknologi, jo lettere har man for å falle i denne fellen.  De fleste ideer tar flere år fra serviett til prislapp.  I mellomtiden har harddiskene blitt tre ganger større, prosessoren dobbelt så rask, linjekapasiteten i hvert fall doblet, batterilevetiden økt med 25% og prisen på arbeidskraft er i beste fall uendret.  Hvorfor ikke kalkulere dette inn med en gang?

Nå gjenstår det bare å overbevise dem som sender meg regninger for PCer og tellerskritt at de bør flytte inn i fremtiden de også….


Denne side på http://www.espen.com/papers/gratis-pros.html.
Contact information at http://www.espen.com/contact.html.