TH!NK må finne sin nisje

Espen Andersen
Aftenposten, 16. oktober 2002


Think - den norske elbilen - har problemer.  Årsakene er mange, men et kjernepunkt er at salget går tregt, selv om det finnes en rekke støtteordninger som momsfritak, gratis parkering og i nær fremtid retten til å kjøre i kollektivfeltet.  Diskusjonen går om andre støtteordninger.

Jeg tror det grunnleggende problemet med Think ikke kan avhjelpes med mer offentlig støtte.  Problemet er - for å si det rett ut - at elbiler ikke er like bra som vanlige biler.  De er langsommere, og de kan ikke kjøre så langt.  På plussiden kommer riktignok mindre støy og forurensing, men dette er i seg selv ikke nok til at folk kjøper bilen.

Skal Think - eller elbiler i det hele tatt - bli en suksess, må de finne et marked hvor de er bedre enn vanlige biler.  Den amerikanske teknologi-professoren Clayton Christensen påpekte allerede for flere år siden et slikt marked: Ungdomsbiler, hvor foreldrene synes at det er helt utmerket at bilen hverken kan gå fort eller langt.  I tillegg er ungdommen mer opptatt av miljøproblematikk enn de fleste.  En konsentrasjon av markedsføringen mot dette markedet vil muligens gi resultater.

Men man kan gjøre adskillig mer: I Norge finnes det idag et marked for mopedbiler, mopeder, og for den saks skyld gamle traktorer, som førerkortløs ungdom og pensjonister kjører rundt i.  Think kan skaffe seg adgang til dette området ved å bygge om bilene sine, slik de ikke går fortere enn 50 km/t, og ikke kan ta mer enn en person (eventuelt at øvelseskjøring med en voksen tillates).  Når den ungdommelige sjåfør har oppnådd førerkort, gjøres bilen om til en vanlig elbil - noe som gjerne kan synliggjøres med en ny typebetegnelse eller lignende, slik at kameratene ikke skal være i tvil om at her har vi en "ekte" bil.

Det er mulig at Biltilsynet eller Trygg Trafikk har innsigelser - på den annen side er det vel bedre at ungdommen kjører rundt i en skikkelig bil, med sikkerhetsseler og deformasjonssoner, enn med en moped.  Og skal man få fart i elbilsalget, må man altså finne et nisjemarked som er stort nok til at man kan leve der - for så, når man har skaffet seg mer erfaring, å begynne å konkurrere i kjernemarkedet mot en teknologi som har blitt utviklet og raffinert over mange år.

Denne side på http://www.espen.com/papers/thinkaltstrat.html.
Kontaktinformasjon på http://www.espen.com/contact.html.