PFIT logo
Et møtested om IT og samfunn
[ Aktuelle møter | Avholdte møter | Om PFIT | Kontaktpersoner | PFs hjemmeside ]
Har du lyst til å bli medlem?  Ring 2242 6870, epost polyteknisk@polyteknisk.no)

Aktuelle møter:

Hvis ikke annet er nevnt, holdes møtene i PFs lokaler i Rosenkranzgt. 7.

4. mai 2011 17:30-19:30: Innovasjon drevet av teknologi, hva betyr Skyen (the Cloud), og hvor er den norske innovasjonskraften i dette?
Nettskyen (cloud computing) ligger på topp av Gartners hype-kurve og spås å transformere hele bransjer og fundamentalt endre hvordan vi opplever og bruker IT. Vi møtes for å gå litt i dybden på hva nettskyen er, og hvilket potensiale den representerer. Det legges opp til en aktivt og engasjert diskusjon rundt muligheter og utfordringer for norsk næringsliv og samfunnsutvikling.

Innledning v/ Børge Hansen, teknologirådgiver i Microsoft. Espen Andersen, BI, setter perspektiv og spiller opp til debatt.
Møteleder: Petter Merok, Microsoft.
Vi håper på en frisk samtale med også gode innspill fra deg som kommer for å delta. Påmelding her.

Avholdte møter:

24. januar 2011, 18:00-20:00: Hvordan bidrar IT-teknologien til å nå millenium-målene? En samtale fra det abstrakte til den konkrete caset Wiki-leaks
Vi har gleden av å invitere til en god polyteknisk samtale med fokus på hvordan teknologien bidrar til millenium-målene. Etter en rask status om målene så tar vi et dypp-dykk på hvordan Wiki-leaks er en slik case?
Vi belyser spørsmålet fra teknologien side v/ førsteamanuensis Espen Andersen fra Handelshøyskolen BI, VG-spaltist Kristine Løwe, styreleder i PF-Millenium Nyonga Amundsen, innovasjonsdirektør i Skatteetaten Thomas Anglero og ungdommen Oscar Kierulf.

29. november 2010 17:00 - 19:00: Moderne skoler - IKT som driver i skolemodernisering
Sted: Håndverkeren.  (Videoopptak av møtet finner du her)
Digital kompetanse er definert som én av fem grunnleggende ferdigheter i norsk skole og skal følges opp i alle fag. Telling av antall elever pr PC er benyttet som hovedkriterium for utbredelse. Dette innebærer en overforenkling som sier lite om bruken av IKT til læringsformål. Her er det mye mer å hente. Vi har fått en representant for en suksessrik, norsk leverandør av læringsplattformer, samt en foregangsmann for globalisering og restrukturering av utdanningssektoren, til å gi sine perspektiver på satsningen på IKT i utdanningen:
John Arthur Berg - Director of Operations,It`s learning AS
Erik Syring, CEO Global Education

29. september kl. 1700-1900: Innovative systems for public services: From process following to problem solving
Dr. Richard Pawson, Naked Objects Group

image Dr. Richard Pawson is founder of Naked Objects Group, and a former head of Research Services for Computer Sciences Corporation. He has 30 years experience in IT and related businesses, and has given presentations and consulted with companies all over the world. He holds a Ph.D. of computer science from Trinity University, Dublin, Ireland.

In this discussion, he will talk about how new innovative systems can change how case workers in public services do their job, transforming them from process followers to problem solvers. Richard has designed and implemented a large and very successful system for the Irish Department of Social and Family Affairs which, based on a Norwegian idea of object orientation, allows case workers ("saksbehandlere") to handle very complex problem situations under much larger degrees of freedom than previously possible.

Richard is a highly interesting and entertaining speaker with deep insight in the relationship between information technology and organizational issues. You can look forward to an eye-opening perspective on the organizational issues in public services and how innovative and advanced systems can contribute to solving them.

Update: Video av møtet finner du her.

26. april 2010 17:00 - 19:00; Norge 2.0: Debatt om IT som driver av velstandsutvikling og konkurransekraft
Sted: Håndverkeren
Norge topper listen over verdens beste land å leve i. Vi scorer høyt på en rekke områder som utdannelse, produktivitet og deltagelse i arbeidslivet. Effektiv utnyttelse av IT er en forutsetning for et hvert moderne samfunn. Her har Norge ligget langt fremme, men andre land er i ferd med å gå forbi oss. Hvordan kan Norge bli bedre til å utnytte IT for å sikre fortsatt velstandsutvikling og gi økt konkurransekraft? Hvilke innsatsfaktorer er nødvendig? Hvilke prioriteringer må gjøres?
Debatten ledes av Espen Andersen, BI, og Petter Merok, Microsoft.

Rigmor Aasrud16. februar 2010 kl. 17.00 – 19.00 Hva vil IT-ministeren
Sted: Hotel Bristol.
Regjeringens nye IT-minister - fornyingsminister Rigmor Aasrud - har rundet 100 dager på kontoret. Hva vil hun? Hva er visjonene? Og hvilke utfordringer står Norge overfor? I samarbeid med Teknologirådet inviterer vi til et interaktivt møte med programmet:

1630 Forfriskninger
1700 Rigmor Aasrud: "En ny digital dagsorden for Norge" (se denne artikkelen i Computerworld.)
1730 Hvilke saker bør IT-ministeren ha på blokka? Ønsker og utfordringer fra Leif Aanensen (Datatilsynet), Hege Skryseth (Microsoft Norge) og August Z. Flatby (Shortcut)
1830 Åpen spørretime med IT-ministeren
1900 Slutt
Møteleder: Tore Tennøe, Teknologirådet og PF Informasjonsteknologi.
Notater fra møtet finner du her og her, video finner du her.

 (noen avholdte møter mangler her - vil bli oppdatert.)

23. september 2009 kl. 17.00 Valg 2.0 – hvem var best på nett?
Vi inviterer til åpent møte om hvorvidt internett og sosiale medier endret den norske valgkampen.
Hvilke kanaler funket, og hvilke partier mestret dem best?
·         Innledning ved Jakob Skåltvedt, Gambit H&K og www.valgpanelet.no og Bente Kalsnes, Origo
·         Panel med kampanjeledere fra de politiske partiene
·         Møteleder: Tore Tennøe, Teknologirådet

19. mai 2009 kl. 17.00 – 19.00 Innovasjon på norsk
Sted: FAST Innovasjonssenter, Torggata 2-4-6, Oslo
En ny bok om det norske innovasjonssystemet - "Innovation, Path Dependency and Policy: The Norwegian case" - er nå kommet ut på Oxford University Press. Hvorfor har det norske innovasjonssystemet utviklet slik det har gjort? Kan vi være tilfreds med innovasjonsnivået i Norge? Hva er utfordringene framover? Dette er blant de spørsmål som behandles i boka.
      Vi har fått en av forfatterne, professor Jan Fagerberg, til å innlede til debatt om innovasjon og innovasjonssystemet i Norge. Han er professor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo.

Georg Apenes3. februar 2009 kl. 1900-2130: Personvern; vinner vi slag, men taper krigen?

Direktør Georg Apenes, Datatilsynet.
(Plenumsmøte v. PF Informasjonsteknologi og PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum)

Georg Apenes, mangeårig direktør i Datatilsynet og en av Norges mest markante profiler innenfor debatten om forholdet mellom teknologisk utvikling, personvern og samfunnsbehov, vil holde foredrag. Etter foredraget blir det forberedte kommentarer og deretter diskusjon.

Vel møtt til et spennende møte over et tema som blir mer og mer viktig! For bakgrunn, se bl.a. Personvernmeldingen.

Bjørn Olstad

12. desember 2008 kl. 0830-1000: Julefrokost med Bjørn Olstad
Sted: FAST Innovation Center on Microsoft Search, Torggata 4-6-8
(Fellesarrangement mellom FAST (Microsoft), Accenture, Avanade (et joint venture mellom Microsoft og Accenture) og PFIT.

Når en bedrift tar i bruk søketeknologi, skjer dette på en helt annen måte enn når en privatperson søker på Google: Google sorterer sine søkeresultater ut fra popularitet - noe forenklet kan man si at øverst kommer de sidene som har flest pekere til seg. Men en bedrift som lar sine medarbeidere - eller sine kunder - søke i sin informasjon, har helt andre kriterier for hva som skal vises frem.

Søketeknologi er i rivende utvikling, og Bjørn Olstad er en av de som står fremst i dette i Norge. I tillegg er han en glimrende foredragsholder. Hjertelig velkommen!

25. oktober 2008 kl. 10:00 - ca. 16:00: Hvordan dra nytte av det sosiale nettet?
(Arrangeres av journalisten.no, PF-medlemmer har adgang, pris kr. 250/person. Påmelding og program her.)
Et seminar i skjæringspunktet mellom tradisjonelle og sosiale medier, om hvordan informasjonsjegere og fagspesialister kan dra nytte av det sosiale nettet ("the social web" ) i sitt daglige virke.
Kristine Løwe, medieblogger og journalist
Colin Meek, ekspert på Internett-research og sosiale medier
Heidi Nordby Lunde (aka Vampus), blogger, journalist og programleder.
Diskusjon.

20. oktober 2008 kl. 1630 - 1930 Sosialliberale perspektiver på innovasjons- og forskningspolitikk
(Arrangert i samarbeid med Liberalt Laboratorium)
Program:
16:30 – 17:00: En matbit.
17:00 – 17:45: ”Tjenesteinnovasjon for fremtidig verdiskaping – foreløpige tanker om virkemidler
Katja Hydle (Seniorforsker ved Sintef og Ph.D.-student på BI)
Kommentator: Inge Jan Henjesand (tidligere rektor og prorektor ved BI, leder for næringspolitisk avdeling i Abelia)
18:00 – 19:30: ”Kan et liberalt demokrati støtte grunnforskning?
Silje Ambø Langvatn (Stipendiat, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen)
Eiendomsrettigheter i kunnskapsøkonomien
Rune Foshaug (Seniorrådgiver I Abelia, NHOs forening for kunnskap og teknologi, og prosjektleder i Liberalt Laboratorium)
Kommentator: Espen Andersen, BI ogPFIT
Åpen diskusjon

15. oktober 2008 kl. 1200-1500: Inspiration to innovation: From Norway with love: A round table discussion with representatives for some successful technology companies about how they went from Norway to the rest of the world
FAST Innovation Center on Microsoft Search, Torggata 4-6-8, Oslo. Includes lunch.
Kirsti Kierulf, Director of Knowledge and Innovation, Accenture Norway
Jennifer Vessels, CEO, Next Step
Allan Bjørnstad, CTO EMEA, Tandberg asa
Silvia Seres, VP Services Development, FAST
Notes from the meeting are available here.

13. mai 2008 kl. 1900 - 2100 IT til folket - er dataspill en undervurdert mulighet.
(Fellesmøte, i samarbeid med PF Innovativt Nettverk)
Vi ønsker gjennom presentasjon og samtale å belyse positive og negative sider av dataspill. Er dataspill bare negativt og skaper avhengighet, eller kan det også være sterke motivatorer for å øke egen kompetanse og ferdigheter i bruk av IKT? Kan Norges spillindustri bidra til at interessen og nivået i real- og naturfagene øker blant unge mennesker, at Norge kryper oppover på PISA undersøkelser, og at søkningen til informatikk og teknologifagene øker?

Er det også slik at spill kan være en driver for at flere jenter vil utdanne seg til teknologer og jobbe med teknologiutvikling? Hvordan kan vi på alle plan bruke spill til effektivt å sikre at hver enkelt har nødvendig kunnskap for å utføre sine oppgaver i kunnskapsøkonomien, eller å bruke offentlige tjenester via selvbetjente løsninger uavhengig av alder og demografisk bakgrunn.

Morten Dæhlen, leder Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo (Creating Computer Games), Inger Johanne Bakken, seniorforsker Sintef (dataspill blant voksne), Otto Kierulf (dataspiller). Møteleder Kirsti Kierulf, styremedlem Polyteknisk Forening og direktør Accenture.


2. april 2008 kl. 1700: Norsk programvarebransje – hva er det?
Foredragsholder: Bård Krogshus, IKT Norge.
Norge har utmerket statistikk på hvor mange fyrstikker som har blitt produsert de siste 150 årene, men informasjonsteknologi, særlig programvare, vet man lite om. Enkelte hevder at IKT-bransjen er Norges største bransje, at flere mennesker jobber med informasjonsteknologi enn noe annet. Bård Krogshus har forsøkt å sette sammen en oversikt over programvarebransjen her til lands.
Kommentarer ved konsulent Ola Nafstad, Econ, m.fl.


1. april 2008 kl. 0800-1200: IPR er ingen spøk - la deg ikke lure!
Telenor Expo, auditorium B, Snarøyvn 30, Fornebu
(I samarbeid med Dataforeningen). Dette seminaret er gratis for PFITs medlemmer - for flere detaljer, se programmet.

UTSATT INNTIL VIDERE:
7. februar kl. 1700: 
Norsk mediepolitikk (eller mangel på sådan).
(I samarbeid med PF Kultur og Medier)
Har vi en mediepolitikk i Norge? Diskusjoner om medier har en tendens til enten å handle om banale ting som hvilke TV-kanaler som skal ligge i “standardpakken”, eller bli ført i spesialistfora som krangler med nærmest religiøs innsats uten at noen ser ut til å bry seg om hva som diskuteres. Samtidig former ny teknologi og nye generasjoner vår mediehverdag i et økende tempo. Hva bør en norsk mediepolitikk inneholde, og hvordan skal vi få i gang diskusjonen?

28. januar 2008 kl. 1700: Si;D, Vis;D, Web;D: Flermediale redaksjoner og enmediale tradisjoner
(i samarbeid med PF Kultur og Medier og Handelshøyskolen BI)
I disse dager foregår en stille kamp mellom nettbaserte og papirbaserte medier, både i markedet og innad i redaksjonene. Organisasjoner forholder seg som regel til endringer i sine omgivelser ved først å isolere det nye fenomenet, deretter integrere det inn i resten av organisasjonen. Aviser og TV-redaksjoner har hittil som regel hatt Internett som en separat del, men nå er mange av dem på vei inn i integrasjonsfasen. Hva skjer i denne fasen? Hvordan får man dette til? Hva er konsekvensene for journalister og for lesere? Og hvilken rolle spiller den nye sosiale møteplassene på nettet? Her er resultatet:
Stor takk til Eskil Goldeng som steppet inn med et lite DVHD-kamera, noe som i seg selv demonstrerer hvor lite det nå skal til for å lage egne medieprodukter. Forøvrig hadde flere aviser innlegg om møtet, deriblant e24, Journalisten.no, Journalisten.no igjen.

12. november 2007 kl. 1700: Din nye mediehverdag: Hvordan få det til?
Thomas Malt, Linpro og Willy Nygaard, Microsoft Norge
Medie-PCer – datamaskiner som kilde og plattform for musikk, bilder, film og annen form for hjemmeunderholdning – er i ferd med å bli en naturlig del av de fleste hjem. Det kan imidlertid være vanskelig å orientere seg i dette markedet. Thomas Malt og Willy Nygaard, som representerer to ulike og konkurrerende løsninger (Open Source og Microsoft) for dette markedet, legger til side de tradisjonelle motforestillingene og holder en godmodig, men intens diskusjon om hvilke løsninger som fungerer best under hvilke forhold – og hva man bør tenke på før man setter i gang.

29. oktober 2007 kl. 1700: Hvordan skal IKT-næringen kapre ungdommen?
Liv Freihow, IKT-Norge
IKT-Norge lanserer høsten 2007 en langsiktig kampanje for å få flere unge interessert i studier og jobb innen IT bransjen. Norsk ungdom er verdensmestere på bruk av IT. Målet er å tenne lysten hos disse til å utvikle morgendagens produkter og løsninger. Liv Freihow er prosjektleder i IKT-Norge og presenterer ideer, planer og aktiviteter. (Dette ble et relativt lite, men meget aktivt møte - deltakerne hadde store kunnskaper om problemet og mange synspunkter - IKT-Norges kampanje ble positivt mottatt, men et tydeligere budskap og bedre koordinering med andre kampanjer - slik som "Velg riktig" ble etterlyst.)

18. september 2007 kl.1700: The birth and future of the Internet and the World Wide Web
Bilde fra paneletDave Walden, former manager with Bolt Beranek and Newman and the first programmer on the Internet
Robert Cailliau, co-developer (with Tim Berners-Lee) of the WWW standard
Håkon Wium Lie, CTO of Opera Software and developer of CSS
Terje Mikalsen, IT investor and one of the founders of Norsk Data (discussion chair)
(Some pictures and notes from the meeting can be found here.)
Dave Walden and Robert Cailliau were early developers of, respectively, the technology that became the Internet and the WWW standard for hypertext description and retrieval. In this discussion, they recounted their experiences from the early days of these technologies, what lies behind them, and how they evolved over time. Håkon Wium Lie commented, giving a perspective on the Internet and the WWW as it has evolved from the early days, and showed a current dimension of development: The OLPC. Terje Mikalsen lead the discussion. (The event was co-arranged with the alumni group of Norsk Data – the Norwegian minicomputer company that began operations on September 19, 1967. (see the Norsk Data alumni website for more information)

Mandag 21. mai 2007 kl. 1700: Et møte med Simula Research Laboratory
Joakim Sundnes og Kristin Vinje, Simula Research
Simular Research Laboratory er et uavhengig forskningssenter innenfor IKT, med forskning innen nettverk og distribuerte systemer, vitenskaplig databehandling og software engineering, i tillegg til innovasjonsvirksomhet og forskerutdanning. Dette møtet vil gi PFITs medlemmer et gløtt inn i hva Simula Research er, hva de ønsker å bli, og et glimt fra Simulas forsknings- og innovasjonsprosjekter. Møtet ble holdt i Simulas lokaler i Martin Linges v 17, Fornebu.

Mandag 26. februar 2007 kl. 1700: Governance - styring og kontroll av IKTJens Nørve
Jens Nørve, Direktør for Samfunnskontakt og forretningsutvikling, Software Innovation Norge
Forberedte kommentarer ved Bo Hjort Christensen og Espen Andersen
Mange store firma organiserer sine IT-tjenester som sentraliserte tjenesteleverandører med formaliserte leveringsavtaler og profesjonelle kundegrensesnitt. På dette møtet vil vi få beskrevet hvordan Telenor gjorde dette over en tre-årsperiode, delvis drevet av tilpasningen til Sarbanes-Oxley-loven. Omleggingen sparer bedriften for mer enn 500 millioner kroner i året, endel av det som et resultat av outsourcing. Hva kan andre store firma - og det offentlige - lære av Telenors eksempel?


Vidar Nordli MathisenMandag 5. februar kl. 1900: NRK: Fra kringkaster til nettbasert multimediaprodusent
Programdirektør Vidar Nordli-Mathisen,
Landets største medieselskap er inne i en stor omorganisering, med oppløsning av gamle avdelinger og oppretting av nye "flermediale redaksjoner". Prosjekt "Digitalt øysamfunn" kommer som resultat av dramatiske endringer i seervanene de siste årene, og reiser spørsmål som: hvordan vil vi som lisensbetalere merke endringene, og vil NRK satse på samme åpne tilgang til innhold som BBC gjør med sitt "Creative Archive"?  Postscript: Meget interessant møte - referat her - vi kommer tilbake i februar 2008 for en oppdatering!

Heidi Grande RøysTirsdag 23. januar 2007 kl 19.00 i Håndverkeren (Genius): Et informasjonssamfunn for alle?  (fellesmøte PF)
Statsråd Heidi Grande Røys. Paneldiskusjon under ledelse av president Rita Westvik, PF og sekretariatsleder Tore Tennøe, Teknologirådet.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) presenterer den ferske Stortingsmeldingen om IKT politikken. Det er første gang noen regjering legger frem en helhetlig melding om alle sider av IT - politikken, herunder IKT i økonomien, offentlig forvaltning, næringspolitikk, forskning, sikkerhet, personvern, kompetanse og inkludering.
I panelet: Paul Chaffey, Espen Andersen, Morten Søby, Håkon Wium Lie og Jan Tore Sanner.

Torsdag 29. november 2006 kl. 1700: IKT og personvern – et tveegget sverd?
Debattmøte, arrangert i samarbeid med PFs Nettverk for fremtidstenkning.
IKT-utviklingen flytter grenser for hva som er mulig å gjøre – og hva som er mulig å vite. Med en stadig økende informasjonsmengde, nye mobile tjenester og voksende krav om hurtighet og effektivitet kommer personvernet i et nytt lys. Hva gjør neste bølge med kommunikasjonsmuligheter med enkeltmenneskets integritet og trygghet? Hvem blir de nye vinnerne og taperne? Hvordan sikre oss mot nye former for misbruk? (For en dystopisk fremtidsvisjon - sjekk denne pizzabestillingen.)

Mandag 27. november 2006 kl. 1900: Søketeknologi
Torgeir Hovden, Senior Director Product Development, Fast Search and Transfer, Oslo.
Søketeknologi utvikler seg med lynende hastighet, og er i ferd med å endre både hvordan vi bruker informasjon og forretningsprosessene for mange store bransjer, som forlagsvirksomhet, underholdning og forskning. FAST er et norsk firma i den verdensklasse både hva gjelder markedsandel og teknologisk utvikling - deres søkemotor brukes av mange av de største firmaene i verden, både hva gjelder omsetning og tilstedeværelse på Internett. Torgeir Hovden (Torgeir.Hovden [krøllalfa] fast.no) er Senior Director of Product Development i FAST, med ansvar for utviklingen av FASTs søkeplatform. Han vil snakke om søketeknologiens utvikling og bruksområder nå og i fremtiden.

Nature coverTirsdag 23. mai 2006 kl. 1900: Vitenskapens utfordringer mot 2020
Dr. Stephen Emmott, Director, Microsoft External Research Office, Cambridge, UK.
Håndverkeren møtelokaler, Rosenkranz gate 7.
Dr. Emmott vil snakke om forskningsrapporten 2020 Science som han var en av lederne for. Denne rapporten, som inspirerte hovedartiklene i et nummer av Nature (bla nedover til "2020 computing") i mars i år, prøver å analysere hvor mulige gjennombrudd innen forskning kan komme i de neste 15 årene. Teamet bak rapporten er en samling av over 30 forskere fra mange ulike fagfelt og har prøvd å gi sitt syn på mulige fremtidige gjennombrudd innen forskning og sansynligheten for hvordan og hvor disse vil komme. Rapporten gir også innblikk i hva som vil kreves av kompetanse hos fremtidens forskere og hva som bør gjøres i dagens utdanningssystemer for å møte fremtidens behov. Ikke overaskende tror forskerne bak rapporten at revolusjonerende fremskritt innen forskning vil komme i skjæringspunktet mellom biologi, medisin og computer science.
Vi anbefaler sterkt en liten titt på 2020-rapporten (PDF, 85 sider, spennende!) og håper på en livlig diskusjon om hvor vitenskapen kommer til å gå fremover.

Onsdag 19. april 2006 kl. 1700-1900: Fremtidens digitale forbrukere - demonstrasjon og diskusjon
Innledning ved Direktør Teknologiutvikling Petter Merok, Microsoft Norge
Microsoft Norge, Lilleakerveien 6, Lysaker.
Vårt digitale forbruksmønster er i endring - fra å bruke penger på digitale produkter til i stadig større grad kjøpe tjenester. Petter Merok vil snakke litt om Microsoft's syn på utviklingen, demonstrere noen produkter, og invitere til diskusjon.

Tirsdag 14. mars 2006 kl. 1900: eNorge: Fra venterommet til MinSide
Innledning ved fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og sekretariatsleder Tore Tennøe, Teknologirådet. Debatt med styreleder Eilert Hanoa, IKT Norge, professor Per Selle, UiB, og forfatter Eirik Newth under ledelse av professor Astrid Nøklebye Heiberg, UiO
Får vi nye barrierer når skranker og venterom blir erstattet med nettsider og chatting med saksbehandlere? Regjeringen har som målsetting at flest mulig offentlige tjenester skal på nett. Som i nettbanken skal vi bli våre egne saksbehandlere. Men vil e-forvaltning gi den forventede effektiviseringen av det offentlige - og hvordan skal en slik gevinst i så fall realiseres? På møtet vil vi også diskutere om de nye systemene kan ivareta personvern og samfunnssikkerhet.

Onsdag 8. mars 2006 kl. 0930-1130: Operations Research in Norway and Europe
This meeting will have at least two presentations: First, EURO: past achievements and future challenges, a discussion with Alexis Tsoukias, President of EURO (European Society for Operations Research). Thereafter, Recent practical applications of OR in Norway, presentations by Geir Hasle, Sintef and Atle Nordli, Norwegian School of Management BI.
SINTEF, Forskningsveien 1, Blindern, Oslo
EURO was established in January 1975 and today represents more than 10000 practitioners, researchers and scholars in OR around Europe. At the same time OR is now a mature discipline aiming to expand its presence in many areas of human activities. Alexis' talk makes a brief presentation of what EURO is, its achievements, structure and commitments and, on the other hand, what the future deserves for EURO and our discipline. Some new ideas and projects concerning our structure are presented in the talk in order to support our vision of a large European Society of Operational Research.
Geir and Atle will, as the title implies, talk about some of the instances of use and development of Operations Research in Norway.

Mandag 10 oktober 2005 kl. 1900: Forfatternes kår i en digital verden
En diskusjon med forfatter Eirik Newth og førsteamanuensis Espen Andersen, BI.
I en digital verden vil forfatternes situasjon endre seg - og hvordan blir det egentlig å være forfatter i en verden hvor både produkt og distribusjon blir stadig mer digital og stadig vanskeligere å holde styr på? Møtet baserer seg på et seminar avholdt av NFFO 8-9 oktober. Eirik Newths innlegg hadde tittelen "Når papiret blir nisjemedium" (PDF) og Espen Andersens "Når forleggeren blir filter" (PDF).

Onsdag 28 september 2005 kl. 1900: Kunnskapsinnvandring (referat her)
En diskusjon med direktør Trygve Nordby, UDI, teknologidirektør Dalip Dewan, Visma, og professor Kjetil Storesletten, UiO.

Norge konkurrerer, som alle andre land, om å tiltrekke seg folk med gode evner og viktige kunnskaper i en stadig mer mobil og global verden. I det siste har debatten gått om kunnskapsinnvandring - er det slik at vi i Norge holder de attraktive innvandrerne ute - eller ville de ikke komme hit selv om vi åpnet alle sluser? Hvordan er egentlig Norges politikk og regler for kunnskapsinnvandring, hva er konsekvensene av den, og hvilke endringer bør gjøres? Våre tre gjester har alle erfaringer og meninger om kunnskapsinnvandring:

Torsdag 1 september 2005 kl. 1700: BIs nye kunnskapspalass - og noen av tankene bak
En omvisning på BIs nye hovedbygg med fokus på biblioteket og de tekniske løsningene, ved IT-direktør Knut Jørgensrud og biblioteksdirektør Bente Andreassen.

Årets begivenhet i teknologi-Norge:
Mandag 9. mai 2005 kl. 1900: The Economics of Openness
Sted: Aulaen, BI Senter for Lederutdanning (Gamle Sjømannsskolen)
Cory DoctorowCory Doctorow, forfatter, teknolog, Internett-personlighet og kjent representant for Electronic Frontier Foundation 

Dette møtet ble en stor suksess: Over 100 mennesker, mange av dem kjente fra norsk teknologimiljø, hadde funnet veien til Ekeberg. Diskusjonen gikk livlig, med mange morsomme innspill, både i plenum og i små grupper etterpå. Cory Doctorow var i storform og holdt et gnistrende foredrag på litt over en time, uten bruk av audiovisuelle hjelpemidler. Herman Robak laget video som er tilgjengelig over nettet: Hele foredragetdebatten etterpå og litt av den morsomme debatten etter debatten. Oppdatering 28. august 2006: Du finner foredraget her (Google Video). En rekke deltakere har skrevet om møtet på sine egne websider, deriblant Espen Andersen, Eirik Newth , Børge, Gisle Hannemyr , Alf Kåre Lefdal , Brilliant days  (aka Øivind), Jon Lech Johansen , Håkon Styri og Jorunn Danielsen Newth.

Åpne standarder og tilgang på informasjon er ikke bare et spørsmål om tenåringers mulighet til å laste ned MP3-filer. Historisk sett har åpenhet i ordets videste forstand vært en viktig forutsetning for suksess: åpne samfunn opplever gjennomgående større velstandsvekst og stabilitet enn lukkede. Til tross for dette ser vi idag tendenser til at offentlige og private aktører arbeider for å begrense informasjonsstrømmen, både med teknologiske og lovmessige midler.

Polyteknisk forening har invsitert den kanadiske forfatteren og aktivisten Cory Doctorow til å snakke om åpenhet som grunnlag for økonomisk vekst og innovasjon, med etterfølgende debatt. Doctorow er for tiden ansatt av Electronic Frontier Foundation (EFF), en organisasjon som arbeider for beskyttelse av brukerrettigheter i det digitale rom, og har som EFFS representant observert prosessen i organer som WIPO (World Intellectual Property Organization) og EU-parlamentet på nært hold.

Cory Doctorow er selv en ivrig bruker av moderne informasjonsteknologi, og han er også innholdsprodusent. I tråd med prinsippene om åpenhet gjør han alle sine verk (inklusive bøker) tilgjengelig i åpne formater på nettstedet craphound.com.  Han er også fast bidragsyter til boingboing.net, en av de mest leste på Internett. Doctorow er kjent som en levende og engasjert taler, som gjerne tar spørsmål fra salen.


Mandag 18 april 2005 kl. 1700: IKT i skolen - hvordan kan det forbedre menneskene?
Erik Heier, rektor Nesodden Videregående Skole
Morten Søby, Forsknings- og kompetansenettverk for IT i Utdanning (ITU ).
Nesodden videregående skole har bærbar pc til hver elev og trådløst nett. Skolens utvikling fra 1999 til idag viser hvordan IKT kan bidra til å skape nye læringsmiljøer. Vi kan nå høste av erfaringene fra forsøk med IKT i skolen. Digital kompetanse og digital dannelse kan bidra som nøkkelbegreper i en ny ambisiøs nasjonal satsing på IKT i utdanning. Å integrere IKT helhetlig betyr at alle utdanningsinstitusjoner skal strebe etter å tilby elever og studenter en mulighet til å bruke IKT fortrolig og innovativt for å utvikle ferdigheter, kunnskaper og kompetanse som de trenger for å oppnå personlige mål, og for å være interaktive deltagere i et globalt informasjonssamfunn.
Digital kompetanse forutsetter grunnleggende IKT-ferdigheter .For å møte kompleksitet og raske endringer i informasjonssamfunnet må vi utvikle en kultur for læring. Vi trenger en langsiktig digital agenda som kan bidra til å plassere Norge fremst i konkurransen med sammenlignbare land om å ha en utdanning gir digital kompetanse, kvalitet i læringsutbytte og gode læringsstrategier.
ADDENDUM: Dette ble et lite, men meget kompetent møte med inspirert diskusjon - og presentasjonen i PDF format ligger her .

Tirdag 17 februar 2005 kl. 1800: Norsk Lyd og Blindeskriftsbibliotek - det digitale fremtidsbiblioteket
(sted: Bibliotekets lokaler i Rosenborggaten 19 (rett ved Suhms gate på Majorstua)
Arne Kyrkjebø, koordinator, NLB

Tirsdag 5 oktober 2004 kl. 1900: Arbeidsplasser på flyttefot (fullt referat)
Plenumsmøte, fellesarrangement med Gruppe for Samfunnsøkonomi.
Dette blir et fellesmøte med diskusjon om "hvitsnipp"-outsourcing utenlands, som primært hittil har vedrørt IT-arbeidsplasser for engelskspråklige land, og primært til India.  Men dette kommer også til Norge - og hva blir konsekvensen?  Deltakere blir antakelig Espen Andersen, Handelshøyskolen BI,(ordstyrer), Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom, First Securities,Tor Jakob Ramsøy, partner, ansvarlig Europeisk IT-outsourcing, McKinsey & Co., Knut Eirik Storsul, CIO Telenor, og Asbjørn Vahl, For Velferdsstaten.  Mer møteinformasjon her, noen notater her.

Mandag 24 mai 2004 kl. 1700: Kampen mot søppelpost
En diskusjon med Petter Merok, Microsoft Norge.
Petter Merok er ansvarlig for samarbeid med akademiske miljøer for Microsoft Norge og opptatt av alle former for samarbeidsteknologi. Søppelpost - spam - er et stort problem, faktisk en mulig trussel mot e-post som verktøy.  Petter presenterte litt om hva Microsoft gjør med dette problemet, og inviterte til en debatt om hva bransjen – og brukerne – kan og bør gjøre. (Noen notater: Andedam, Håkon Styri, Eirik Newth, Espen Andersen)

Torsdag 4. mars 2004 kl 1700 - 1900: Brukervennlige web-tjenester - utvikling og evaluering
Foredrag ved Jan Heim og Asbjørn Følstad, med etterfølgende demonstrasjon. Møtet arrangeres hos SINTEF, Forskningsveien 1, v/Gaustad.
En web-tjenestes suksess avhenger av at den er brukervennlig. Dette gjelder like mye enten man er et reisebyrå som bruker Internett til å selge charterturer, en bedrift som ønsker å presentere seg selv for omverdnen gjennom sin web-side, eller en kommune som vil gjøre det mulig med elektronisk levering av byggesøknader. Internett er en forholdsvis ny teknologi, og de aller fleste av oss har vært førstegangsbrukere i løpet av den siste tiårsperioden. Og nye førstegangsbrukere kommer til hele tiden. Brukervennlige web-tjenester må være lette å forstå og ikke kreve særskilt opplæring. Det må være enkelt å navigere og brukeren må raskt få oversikt over hva en web-tjeneste tilbyr. I tillegg bør web-tjenesten være utformet slik at brukeren velger å investere av sin tid til å bruke den.

Ved SINTEF IKT har man arbeidet med brukervennlighet i mer enn ti år. Jan Heim og Asbjørn Følstad presenterte hva brukervennlig design innebærer, og viste eksempler på hvordan man kan gjøre en web-tjeneste brukervennlig. Presentasjonen ble avsluttet med en praktisk demonstrasjon av brukertesting i SINTEFs laboratorium for brukskvalitet
.

Torsdag 29. januar 2004 kl. 1700: Cyberterror: fantasiscenario eller reell trussel?
Foredrag og diskusjon med Kjell Olav Nystuen (FFI) og Tore Bjørgo (NUPI)
Sted: NUPIs lokaler i C.J.Hambros plass 2D ("Hotell Cæsar.bygget", ved Tinghuset).
Møtet arrangeres sammen med Tverrfaglig Sikkerhetsforum.

På dette møtet hadde vi invitert to av Norges fremste eksperter på området til å innlede.
Forsker Tore Bjørgo ved NUPI har forsket mye på internasjonal terror, og drøftet hva terror og sabotasje egentlig dreier seg om, hva slags mål og interesser internasjonal terrorisme søker å fremme, og i hvilken grad cyberterror vil være et egnet middel til å oppnå dette.
Forsker Kjell Olav Nystuen ved Forsvarets Forskningsinstitutt har vært dypt involvert i de norske BAS-studiene (Beskyttelse Av Samfunnet), hvorav Tele- og datasektoren var et av de sentrale samfunnsområdene som ble analysert. Han tok for seg hvor godt rustet vi egentlig er til å møte et cyberterror-angrep og hva slags konsekvenser et slikt angrep vil kunne få.
Både Tore Bjørgo og Kjell Olav Nystuen var for øvrig sentrale bidragsytere til rapporten "Et sårbart samfunn" som "Sårbarhetsutvalget" med Kåre Willoch som leder la fram sommeren 2000.  Etter de to innledningene var det debatt, som vanlig med stort engasjement fra salen.

Torsdag 22. januar kl. 1930: Bredbånd i Norge: En kritisk vurdering av utviklingen.
Hvordan er utbredelse, tilgjengelighet og utnyttelse av bredbånd i det norske samfunn og i sammenligning med andre land? Status for norsk bredbåndpolitikk.
Hvordan er utbygging og drift av bredbåndnettene organisert?
Hvor effektiv er kontrollen av monopolvirksomheten på dette området?
Hvor bør grensesnittet være mellom leverandør av internettjenester og leverandør av brukerutstyr med programvare?
Foredragsholdere:
Professor Gunnar Stette, Institutt for teleteknikk, NTNU, ekspedisjonssjef Hugo Parr, avdeling for IT-politikk, Nærings- og handelsdepartementet, NHD, og senior rådgiver Per Wilhelmsen, Post- og teletilsynet.
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17.
Møtet arrangeres i samarbeid med Tekna (tidligere Norske Sivilingeniørers forening).

Mandag 24 november 2003: Tegn og tendenser
En diskusjon med professor Finn Erik Vinje.
Norsk språk endres – og informasjonsteknologien er en av de viktigste påvirkningskildene.  PC, Internett og SMS-meldinger skaper språk – men hvordan skjer det, hva er konsekvensene, og hvordan skal vi forholde oss til det?  Finn Erik Vinje er professor i moderne nordisk språk ved Universitetet i Oslo og kjent fra radio og foredrag.

Torsdag 23. oktober 2003: Dra til Bloggsberg? Blogging – boble eller nettverkssamfunnets publiseringsmekanisme?
En diskusjon med Eirik Newth og andre bloggere. (Linker til Eirik's materiale, kommentarer og en kommentar til en digresjon i diskusjonen etterpå....
Blogging – en forkortelse for web logging – er en ny form for kommunikasjon som sprer seg raskt på Internett.  I korthet benytter man software som tillater rask og hyppig oppdatering av personlige web-sider, som ofte tar en form av en slags dagbok ”på nettet” med små epistler eller meningsytringer forfatteren serverer for sitt publikum.  Ofte linker man til andre blogger, og bloggers rolle innen meningsdannelse og personlig promotering er økende (delvis fordi den linkede modellen gjør at blogger nærmest av seg selv havner langt opp på Googles lister).

Dette møtet vil bli holdt som en debatt mellom folk med erfaring fra blogging:  Eirik Newth - forfatter og blogger - vil innlede, men gitt bloggingens linkede natur, blir det nok andre bloggere der også....

Torsdag 2. oktober 2003: Hvor gratis er gratis? Er åpen kildekode en innovasjonspådriver – eller døden for programvarebransjen? (referat finner du her (PDF))
En diskusjon med bl. a. Eilert Hanoa (Adm.dir i Mamut ASA og formann i BSA Norge), Håkon Wium Lie (CTO Opera Software ASA) og Eirik Chambe-Eng (Adm.dir Trolltech).
Innenfor tekniske miljøer pågår en svært hissig debatt rundt hvorvidt software produseres og formidles best som "Open Source" (dvs. med "gratis" nedlastbar kildekode) eller som kommersiell software hvor kunden kjøper en lisens, som gir visse rettigheter og plikter.  Ofte spissformuleres denne debatten rundt hvorvidt man bør bruke Windows eller Linux , og seriøsitetsgraden i diskusjonen (og villigheten til å lytte til den andre sidens argumenter) er varierende.  Det ironiske er at man er avhengig av hverandre - som den kjente forfatteren Neal Stephenson sier i sitt essay In the Beginning.....Was the Command Line:  "[...] Linus Torvalds, Richard Stallman, and Bill Gates. Take away any of these three and Linux would not exist."

I denne diskusjonen tar vi sikte på å krabbe ned fra pidestallene og i et rolig og reflektert tempo diskutere hva som er bra og dårlig med de to modellene - og hvordan de vil fungere på lengre sikt.  Software koster ressurser i form av tid og penger å utvikle - og dette må det betales for, på en eller annen måte.  Men hvordan er kundene, produsentene og ikke minst den generelle teknologiske utvikling best tjent med at dette skjer - og hva er de fremtidige konsekvensene for intellektuell kapital?

Til  å diskutere dette har vi fått noen virkelige tungvektere: Eilert Hanoa er administrerende direktør i Mamut ASA, et "tradisjonelt" programvareselskap som selger sine varer gjennom lisensiering.  Eilert er også formann i Business Software Alliance Norge, en organisasjon av programvareleverandører som bekjemper piratkopiering og er opptatt av sammenhengen mellom lisensbetaling og innovasjon.  Håkon Wium-Lie er Chief Technical Officer i Opera Software ASA og en av Norges Internett-pionerer, med lang personlig erfaring  innen utvikling av åpen software og åpne standarder, både som medlem av ledende standardfora innen internett-teknologi og innbitt konkurrent til store softwareleverandører verden over.  Eirik Chambe-Eng er President i TrollTech, et softwarefirma som utvikler  et utviklingsverktøy, Qt, som er tilgjengelig både i "gratis" og betalingsutgave - det er det samme produktet, og firmaet ser fordeler i å ha begge utgavene.

Mandag 28. april 2003: IT-ledelse ved selskapsfusjoner.
Bjørn Tandberg, Senior Vice President and Chief Information Officer, Siemens Building Technologies, Sveits.
Fusjoner og oppkjøp skjer av mange grunner: For å spare kostnader, dominere eller skaffe seg tilgang til et marked, eller for å skaffe seg nye kunnskaper eller teknologi. I alle tilfelle må organisasjoner, rutiner og informasjonssystemer sammenkjøres - en vanskelig prosess som har veltet noen fusjoner og gjort mange dyrere enn først antatt. Bjørn Tandberg er CIO i Siemens Building Technologies, en uavhengig gruppe i Siemens med 36000 ansatte fordelt på 6 divisjoner og en omsetning på 5,6 milliarder Euro i 2002. SBT har over 600 enheter verden over. SBT er bygget opp gjennom oppkjøp og integrering, og Bjørn Tandberg vil snakke om sine mange og interessante erfaringer med sammenslåing og integrering av systemer og organisasjoner.

Mandag 10. mars 2003: Nanoteknologi - hva er det, og hva gjøres i Norge?
Anders Hanneborg, Dr. Scient, prosjektdirektør SINTEF
Den første store kommersielle utnyttelse av mikroteknologi, mikroelektronikken, har endret alles hverdag gjennom de siste 30 år. Nå blir teknologien enda mindre - og ordet nanoteknologi er kommet på alles lepper de siste par år. Er der her fremtiden ligger, eller er det kun "hype"? Er nanoteknologi noe fundamentalt nytt, eller er det kun at dimensjonene krymper? Etter en innledning rundt disse spørsmål fortelles litt om arbeid innen mikro-nano-teknologi ved SINTEF og om det nye laboratoriet for mikro- og nanoteknologi som bygges i Gaustabekkdalen.

Mandag 27. januar 2003: IT-sikkerhet
Bjørn Arne Berge, Senior Manager i Accenture.
IT-sikkerhet er et høyaktuelt, men vanskelig tema for mange firma.  I dette foredraget vil Bjørn Arne Berge gjennomgå noen historiske trusler innenfor området sikkerhet, definere hva som tilhører området Sikkerhetsarkitektur og hvordan man sikrer sin virksomhets systemer og data. Han vil også ta for seg hvordan man kan definere sin sikkerhetsstrategi og hvordan man etablerer internkontroll og utføre sikkerhetsrelaterte aktiviteter på en proaktiv måte.
Bjørn Arne Berge er Senior Manager fra Accenture og har jobbet med teknisk arkitektur, strategi og ulike felter innenfor sikkerhet i mer enn 10 år. Han har arbeidet for klienter innenfor offentlig sektor (helse/forsvar/trygd) , bank/finans/forsikring, shipping og telekom i en rekke land, blant andre Norge, Australia, Tyskland, Irland og Frankrike.

19. november 2002 (plenumsmøte): Telenor - hva nå?
Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas, Telenor ASA (elektronisk kopi av transparentene finner du her (PDF, 713Kb) og teksten til foredraget her (PDF, 112Kb)
Hvetebrødsdagene for den nye konsernsjefen er over. Telenor har gjennomgått en slankeprosess, og tiden er inne for å se fremover. Hvilken diagnose er stilt? Hva blir fremtiden for Telenor? Hva blir de største utfordringene?

29. oktober 2002 (plenumsmøte): Vitenskapen fester grepet? Driver teknologien oss - eller omvendt?
Cand.scient og forfatter Eirik Newth.
Forberedt innlegg ved forsker Brita Brenna, Universitetet i Oslo
(referat finner du her)

De siste 200 årene er forskning og teknologiutvikling blitt en stadig viktigere drivkraft i samfunnsutviklingen. I dag formes vår hverdag av et dynamisk samspill mellom forskningsdrevet industri, den globaliserte markedsøkonomien og forbrukersamfunnet. Alle tegn tyder nå på at denne utviklingen vil fortsette - endog skyte fart - i det 21. århundre. Mange er ikke klar over dybden og tempoet i den teknologiske utviklingen: Bioteknologi, nanoteknologi, og selvkonstruerende programvare er alle eksempler på teknologi med stor potensiell inflytelse på vår hverdag og menneskets utvikling. I hvilken grad kan vi styre denne utviklingen? Kan vi vedta lover og opprette strukturer som kan styre teknologien dit vi vil (om vi vet det?)  Eller må vi bare ta det som kommer skyllende og bli verdensmestere i raskt å ta ting i bruk?  Hittil er denne debatten blitt ført av motpoler - nå er det på tide med en mer nyansert dialog. Eirik Newth, kjent populærvitenskaplig forfatter og profilert foredragsholder, holder foredrag over dette tema.  Brita Brenna, forsker ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo, holder et kort motinnlegg - og dermed er debatten igang.

9 september 2002: Teknisk industrispionasje - når sikkerhet blir strategi.

Jan Erik Larsen, sjef for Sikkerhetsstaben i Forsvarets Overkommando
Informasjon blir i økende utstrekning en virksomhetskritisk ressurs som må skjermes. Fordi dens innhold ikke bør komme på avveie; fordi den ikke må endres eller fordi det er essensielt at den alltid er tilgjengelig, eller en kombinasjon av dette. Behov og metoder for beskyttelse - i et samfunn som tilstreber åpenhet - blir diskutert av Dir. Jan Erik Larsen. Larsen er sjef for Sikkerhetsstaben i Forsvarets Overkommando (FO/S), som også i funksjonen Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) forvalter den nye Sikkerhetsloven. Larsen var også medlem av Sårbarhetsutvalget.

29. april 2002: Digitale signaturer – har de status, har de fremtid?
Arve Moss, Senior Project Manager, ZebSign AS
Einar Snekkenes, forskningssjef, Norsk Regnesentral
Digitale signaturer er en teknologi som tillater at elektroniske dokumenter er juridisk bindende på samme måte som underskrevne papirdokumenter.  Teknologien er komplisert, men svært viktig for at vi skal kunne nærme oss det papirløse samfunn og effektiv elektronisk forretningsdrift.  (Møtet var meget vellykket, med Moss som argumenterte for digitale signaturer, og Snekkenes som påpekte de praktiske vanskelighetene med gjennomføringen.)

12. mars 2002 (fellesmøte): Den smale vei til bredbånd (klikk her for referat)
Torild Skogsholm, Samferdselsminister
Sverre Munck, Konserndirektør multimedia, Schibsted
Helge Skår, Dir. for informasjon og samfunnskontakt, NERA
Berit Svendsen, Konserndirektør teknologi, Telenor
Øystein Fjeldstad, professorstipendiat, Handelshøyskolen BI (ordstyrer)
En rekke land, deriblant Norge, har planer og visjoner om å opprette et landsdekkende konvergent bredbåndnett – hvor all slags informasjon, inkludert film, videotelefoni og Internett kan formidles skreddersydd og interaktivt for og av den enkelte bruker.  Studier har vist at den samfunnsøkonomiske betydningen av et slikt nettverk er betydelig – og ”alle” er enig om at slik må vi ha det. Men det ser ut til at planene går i stå. Dette panelet vil diskutere bredbåndsutbyggingen i et samfunnsøkonomisk perspektiv – hva skal til for å komme igang?

14. januar 2002: Softwareutvikling for et internasjonalt marked – et møte med Superoffice
Guttorm Nielsen, utviklingssjef, og Øystein Andersen, seniorutvikler, Superoffice
SuperOffice er noe så sjeldent som et norsk firma som lager og selger shrink-wrap programvare – et kontaktnett- og salgsstøttesystem – i et internasjonalt marked. "Shrink-wrap" betyr at programvaren selges som en standard "i boks" løsning, uten kundetilpasninger, beregnet for distribusjon i store volum - noe som stiller store krav til testing og brukervennlighet.  Internasjonalt krever bl.a. at programvaren – inkludert dokumentasjon – må foreligge på 11 ulike språk. På dette bedriftsbesøket fikk vi høre om de utfordringer denne kombinasjonen stiller til bedriften – og hvordan Superoffice organiserer og utvikler programvare for dette markedet.

12. november 2001: Hva  vet mobilen din om deg?
Sikkerhetssjef Audun Tollum-Andersen, Telenor Mobil
I det siste har spørsmålet om hvilke elektroniske spor som bruk av mobiltelefon medfører blitt aktualisert: F.eks. var mobiltelefonbruk et sentralt punkt både i Baneheia- og Orderudrettsaken, og det har vært flere tilfeller av at redningsmannskaper har funnet savnede personer raskere pga. lokalisering av mobiltelefonsamtaler. I dette foredraget vil Sikkerhetssjef Audun Tollum-Andersen fra Telenor Mobil gi en orientering om hva som er teknisk og praktisk mulig å finne ut fra mobiltelefonbruk – hvor nøyaktig kan man finne folk, hva lagres og hva lagres ikke av spor av aktivitet, og hvor privat er egentlig mobiltelefonsamtalen?

15. oktober 2001: Outsourcing av IT-ressurser til Asia – fordeler og ulemper
Styreformann Kjartan Foros, Webscape, og , Ericsson Norge

12 september 2001 Elektroniske bøker og digital publisering
Øyvind Sandvold, Accenture
Elektroniske bøker, som kan lastes ned over Internett og leses på elektroniske terminaler (som i større eller mindre grad ligner bøker), er i ferd med å gå fra eksperiment til etablert marked.  Dette har konsekvenser for tradisjonell forlagsvirksomhet, for forfattere, og ikke minst for lesere.  Øyvind Sandvold fra Accenture vil snakke om og vise frem elektroniske bøker og elektronisk publisering, som han har interessert seg for og arbeidet med i en årrekke.

26. februar 2001:  IT på sykehus: Kan vi øke kvaliteten og effektiviteten? Eksempler fra sykehuset Østfold.
Haakon Brænden, Sykehuset Østfold
Turid Nyhagen, Sykehuset Østfold

16. januar 2001 (plenumsmøte): Posten - en moderne kunnskaps- og logistikkbedrift.
Konsernsjef Kaare Frydenberg, Posten Norge BA.

13. november 2000: Konkurranse om kompetansemiljøer -- hvordan få internasjonale firma til å legge kompetansemiljøer til Norge?
Roar Kristensen, Ericsson Norge
Gunnar Pedersen, Ericsson Norge
Gabriel Benito, Handelshøyskolen BI
Torbjörn Johansson, IBM

16 oktober 2000: Postens nye rolle i en digital hverdag
Tom Pronstad, Direktør Postens Fjernhandel.

8. mai 2000: Effektiv bruk av kunnskapskapital: Andersen Consulting og den nye kunnskapsverktøyene
Petter Merok, Andersen Consulting

13 april 2000: Silicon Ghosts - arven fra SIMULA og dagens Internett-stjerner
Øystein Fjeldstad, Espen Andersen og Knut Haanæs, Handelshøyskolen BI

13 mars 2000: IT og arbeidsformidling -- status og utvikling
Arbeidsdirektør Ted Hanisch

31. januar 2000: Internett-startups i Norge - det er fali' det!
Trond E. Heier, Daglig leder Intermedia Invest A/S
Bjørn Hviding, Adm. Dir. Corpversity AB
Simon Yuen, investor Online Club A/S, Network Computing A/S, Global Money Games A/S

Tirsdag 28. oktober 1999 (halvdagsseminar m. Tverrfaglig Sikkerhetsforum): IT-samfunnets bakside - de nye sikkerhetstruslene
Forsker Kjell Olav Nystuen, Forsvarets Forskningsinstitutt.
Førstestatsadvokat Inger Marie Sunde, Økokrim.
Direktør Helge J. Størkersen, Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Justisminister Odd Einar Dørum

11. oktober 1999: Operasjonsanalyse på norsk sokkel de siste 20 årene
Professor Bjørn Nygreen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU

6. september 1999: Perspektiver på et IP-basert telenett
Produktlinjesjef Lars Blomdal, Ericsson AS

4. mai 1999: Virtuell realitet og arkitektur - en elektronisk vandring gjennom Telenors nye hovedkvarter på Fornebu.
Informasjonsdirektør Arve Paulsen, Telenor - Fornebuprosjektet.

11. mars 1999: Geografisk IT - til nytte for samfunnet?
Kartverksjef Knut Flåthen, Statens Kartverk og førsteamanuensis Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI

18. januar 1999: Hjemmekontor og telependling - himmel og/eller helvete?
En diskusjon med Torbjørn Berger, ISI ASA og Arne Heen, A Hit AS.

16. november 1998: Informasjonsteknologi og verdikonfigurasjoner
Øystein Fjeldstad og Espen Andersen, Handelshøyskolen BI

13. oktober 1998 (plenumsmøte): Datakrisen år 2000 -- Hvor bekymret bør man være? (referat)
Paneldebatt med:
Førsteamanuensis Espen Andersen, Handelshøyskolen BI (ordstyrer)
Advokat Rune Nesseth, KPMG Law.
“2000-general” Turid Enoksen, Statoil.
Direktør Tor Johan Bjerkedal, Den Norske Bankforening.
Konserndirektør Magnus Dokset, Telenor.
Prosjektleder Geir Jacobsen, Prosjekt 2000
Informasjonsdirektør Tor Inge Akselsen, Statnett.
Forsker Robert McDonald, Forsvarets Forskningsinstitutt.

23. september 1998: Fremtidens kart, hvordan blir de?
Tor Olav Steine, FlexIm AS

7. mai 1998: Eksport av programvare
Bedriftsbesøk hos Software Innovation AS, Drammensvn. 175, Skøyen.
Direktør Trond Heier, Software Innovation AS

20. april 1998: Syntetisk beslutningsfatting
Forsker Fredrik Dahl, Forsvarets Forskningsinstitutt

24. mars 1998 (plenumsmøte): Europas mest attraktive kunnskapssenter på Fornebu - hva skal til?
Sekretariatsleder Per Morten Vigtel, prosjektleder Gudmund Hernes og forskningsleder Erik Reiner, Norsk Investorforum.

19. januar 1998: Forvaltningsnettet - erfaringer og fremtidsplaner
Rådgiver Svein Sefland, Arbeids- og Administrasjonsdepartementet.

10. november 1997: IT-utviklingen i Norsk Hydro i åtti- og nittiårene: Fra automasjon til kunnskapsnettverk
Nils Höeg, Norsk Hydro

30. oktober 1997: Den digitale forretningsverden: Hva er konsekvensene av Internett og annen digital teknologi for forretningslivet?
Espen Andersen, Handelshøyskolen BI

13. oktober 1997: Sikkerhet på Internett: Hvordan holde ulvene ute og slippe fårene inn
Torbjørn Berger og Ronald Jones, ISI AS

30. september 1997: Effektive metoder for brukersentrert design av IT systemer
Jan Håvard Skjetne og Harald Stegavik, SINTEF

21. april 1997: Inventing the Organizations of the 21st Century
Frank Elter, FoU, Telenor

3. mars 1997: Hvordan få til forbedring. Metoder, verktøy og modeller - for å forstå og forandre virksomhet
Tore Christiansen, Det Norske Veritas.

27. januar 1997: Å putte en eksisterende bedrift på Internet: Strategiske og operasjonelle endringer
Espen Andersen, Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI.

11. november 1996: Langtidsplanlegging under en teknologisk revolusjon - Hærens behov for informasjonsteknologi rundt år 2010
Forskningssjef Reidar Skaug, Forsvarets Forskningsinstitutt.

18. mars 1996: Hvorfor kjører ikke landet dit Stortinget vil? Betydningen av rasjonelle forventninger i makroøkonomiske modeller
Professor Erling Steigum, Norges Handelshøyskole

29. februar 1996: Piggfrie dekk er sikrere!?
Forsker Stein Fosser, Transportøkonomisk institutt
Forsker Inger Anne Sætermo, Transportøkonomisk institutt

26. februar 1996: Hvordan unngå at store IT-prosjekter får problemer?
Innledning til debatt ved:
Journalist Jon Erland Madsen, Kapital
Managing Partner Bjørn Ivar Danielsen, Andersen Consulting

(Her er det noen år hvor gamle programmer mangler....hvis du har et liggende, kontakt styret!)

27. april 1992: LIS - 10 års praktiske erfaringer. Systemsjef Gunnar Handeland, Statoil.
16. mars 1992: MANTALL - et kunnskapsbasert system for å holde oversikt over personell i en krisesituasjon offshore. Avdelingsleder Steinar Carlsen, Senter for Industriforskning.
17. februar 1992: Anvendelser av samfunnsplanleggingsmodeller for evaluering av miljøtiltak - eksempel CO2-avgifter Forsker Knut Alfsen, Statistisk Sentralbyrå
20. januar 1992: Informasjonsteknologi som konkurransemiddel - Statoil gir kundepleie og skaper kundelojalitet med Premium Club. Avdelingssjef Erik Håkonsen, Statoil Norge.
11. november 1991: Forvaltning av oljeformuen - et samfunnsmessig styringsproblem. Forskningssjef Øystein Olsen, Statistisk Sentralbyrå.
14. oktober 1991: Beslutninger i eiendomsmarkedet - rulett eller rasjonalitet? Forsker Bernt Erik Bakken, FFI.
10. september 1991: Hvordan realisere forretningsstrategi ved bruk av IT - Business Reengineering through Business Integration. Partner Per Flaaten, Andersen Consulting.
15. april 1991: Geografiske informasjonssystemer, kartinformasjon sammen med annen informasjon. Rådgiver Jan Martin Larsen, Statens Kartverk
11. mars 1991: Konsekvenser for IT ved sammenslåing av virksomheter Banksjef Bjørn Thunold Larsen, Den norske Bank
11. februar 1991: Usikkerhet i beslutningsgrunnlaget - Eksempel: Trafikkgrunnlaget ved ny hovedflyplass Cand.oecon Harald Thune-Larsen, Transportøkonomisk Institutt
28. januar 1991: IT-støtte til profesjonelle beslutningstagere Professor Charles Stabell, BI
3. desember 1990: IT-støtte til gruppeprosesser. Førsteamanuensis Øystein Fjeldstad, BI
12. november 1990: Norsk IT i kjølvannet av Harlem-rapporten. Adm.dir. Petter Gottschalk, Norsk Regnesentral
29. oktober 1990: Norsk forsvar i en nedrustningstid.  Databasert beslutningsstøtte til en offentlig sektor under omstilling Forskningssjef R. H. Solstrand, FFI
15. oktober 1990: Prioriteringer i miljøsektoren. Direktør Harald Rensvik, SFT
1. oktober 1990: Hvor lønnsomt er det å sette ut servicefunksjoner? Adm.dir. Hans-Kristian Vold, A/S EDB
7. mai 1990: Norsk IT-industris leveransemuligheter til OL på Lillehammer 1994.
21. mars 1990: Informasjonsteknologi: Brekkstang for forandring eller sement til gamle organisasjonsstrukturer? Forskningsleder Knut H. Sørensen, UNIT - Senter for Teknologi og Samfunn
5. mars 1990: Fra fellesdata til egodata: En vurdering av den endringen som skjer i finansmarkedets satsing på informasjonsteknologi. Adm.dir. Rolf W. Erichsen, Verdipapirsentralen.
5. februar 1990: Elektronisk datautveksling - nødvendig verktøy i et internasjonalt marked. Seniorkonsulent Jostein Frømyr, Cap Gemini.
(høstprogammet 1989 mangler)
10. mai 1989: Bedriftsutvikling med ny teknologi.  Heldagsseminar.
15. mars 1989: Organisasjonsmessige megatrends innen informasjonsteknologi. Professor Rolf Høyer, BI
8. mars 1989: Informasjonsteknologiplanen: Sandkasse eller realitet? Adm.dir. Rolf Skår, Norsk Data; EDB-sjef Thor Halvorsen, Statoil; Banksjef Olav Sandbakken, Norion Bank; Adm.dir. Reidar Kuvås, EB Telecom.
30. januar 1989: Hvem eier data? Professor Jon Bing, UiO.
7. november 1988: Bedriftsterminal - for bank eller bedrift? Paneldebatt.
10.oktober 1988: Informasjonsteknologi og konkurransestrategi - hvordan utvikle fordeler i praksis. Direktør Erik Grønland, NOREMA.
19. september 1988. AIDS - prognoser og tiltak. Professor Fred Wenstøp, BI


Hva er Den Polytekniske Forenings gruppe for informasjonsteknologi?

Gruppe for informasjonsteknologi ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, rundt bruk og effekt informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Norge..

Gruppen er en videreføring av Norsk Operasjonsanalyseforening (NORS), som ble stiftet i 1959, og fortsatt legges det vekt på anvendelse av tradisjonelle operasjonsanalytiske metoder som matematisk programmering, dynamisk programmering, nettverksteknikker og statistikk. Fokuset nå er imidlertid mer rettet mot anvendelsen av disse teknikkene samt nye disipliner som beslutningsanalyse, systemanalyse og informasjonsteknologi. De siste årene er også organisatoriske og sosiale aspekter rundt beslutningsprosessen viet mer oppmerksomhet.

Gruppen møtes tre til fire ganger i halvåret, hovedsaklig i Den Polytekniske Forenings lokaler i Oslo. Til møtene inviteres norske eller utenlandske foredragsholdere med betydelig erfaringsbakgrunn og anseelse innen gruppens interessefelt. Dette gir medlemmene anledning til å utveksle egne erfaringer og idéer med ressurspersoner i en uformell atmosfære. Videre gir møtene anledning til å knytte kontakter med medlemmer fra andre miljøer.


Hvorfor - og hvordan - bli medlem?

PFs Gruppe for informasjonsteknologi er åpen for alle som er interessert i det vi arbeider med. Hvis du ønsker å bli medlem, henvend deg til PFs sekretariat (telefon 2242 6870, epost polyteknisk@polyteknisk.no) eller til et av styremedlemmene i PFIT. Som medlem av PFIT får du: PFIT er gjennom Norsk operasjonsanalyseforening (NORS) tilsluttet


Styret i PFs gruppe for informasjonsteknologi

 
Leder
Kirsti Kierulf
Accenture

kirsti.kierulf@accenture.com

Sekretær
"Lasse" Hem
SINTEF
Tlf: 2206 7455
hem@sintef.no
Styremedlem
Torbjørn Berger
Norconsult
Tlf: 6757 1453
tjb@norconsult.no
Styremedlem
Trond Heier
Linpro AS
Tlf.
trond.heier@linpro.no
Styremedlem
Espen Andersen
BI
Tlf: 4641 0452
self@espen.com
Styremedlem
Petter Merok
Microsoft Norge
Tlf. 930 36 969
petterm@microsoft.com
Styremedlem
Eirik Newth
newth.net/eirik

eirik@newth.net
Styremedlem Bjørn Nagell
Da Vinci

bjorn.nagell@davinci.no

Den Polytekniske Forening

Rosenkrantz gate 7
0159 OSLO
Tlf: 22 42 68 70
Fax: 22 42 58 87
E-post: polyteknisk@polyteknisk.no
 

Copyright © 1999-2005 Polyteknisk Forenings Gruppe for Informasjonsteknologi.
This page at http://www.espen.com/pfit/index.html.