Bio blurbs Espen Andersen

Below are short biographical descriptions suitable for conference programs, etc.

English:
Espen Andersen is an Associate Professor with the Department of Strategy and Entrepreneurship at the Norwegian Business School (www.bi.no), where he leads the Digitalization Research Center. Based in Oslo, Norway, he has done research on topics such as technology disruption, information access technologies, technology strategy, digitalization, learning technologies, digital business strategy and case teaching. He is also an Adjunct Associate Professor with the Department of Informatics, University of Oslo (ifi.uio.no). He was for ten years the European Research Director for The Concours Group, and international boutique consulting company, and for five years a Research Affiliate with Computer Sciences Corporation Research Services.

Andersen holds a degree of Doctor of Business Administration in management information systems from Harvard Business School. He has consulted on technology and strategy issues for a wide range of large organisations in the United States, Europe, and Australia, and is a frequent speaker on technology and strategic management topics. He has published academic and practitioner-oriented articles and is a frequent contributor to ongoing debates about technology and society. He has been a visiting scholar at Bentley University and MIT Center for Information System Research and given guest lectures and courses at many universities. An avid case teacher, he has written a popular book on case teaching and is one of a handful of faculty advising other case teachers on behalf of Harvard Business Publishing.

Espen is on the board of two technology companies and writes two blogs; Applied Abstractions (appliedabstractions.com, in English) and Tversover (tversover.com, in Norwegian). He welcomes visits to his virtual office at www.espen.com. In his spare time, he spends time with his family, reads, fights the weeds in his garden but otherwise avoids physical activity.

Norsk:
Espen Andersen er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI, hvor han foreleser innen strategi, teknologiledelse, elektronisk forretningsdrift og elektroniske læremidler, og leder BIs Senter for Digitalisering. Han er også Førsteamanuensis II ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo, der han har utviklet et populært studium innen digital økonomi og ledelse. Han var i ti år europeisk forskningsleder i The Concours Group, et internasjonalt forsknings- og rådgivningsfirma innen strategi, teknologi- og personalledelse, og i fem år før det Research Affiliate for Computer Science Corporation Research Services. Han har vært gjesteforsker ved Bentley University og MIT Center for Information Systems Research, og har holdt forelesninger mange steder. Andersen har gjennomført internasjonale forskningsprosjekter innen emner som mobile tjenester, elektronisk handel, kunnskapsledelse, læringsteknologi, teknologi- og forretningsstrategi, og samspillet mellom teknologi- og forretningsledere.

Espen Andersen er Doctor of Business Administration fra Harvard Business School. Han har konsultert for en rekke internasjonale firma og er en mye brukt internasjonal foredragsholder innen strategisk teknologi- og forretningsledelse. Han deltar ofte og gjerne i samfunnsdebatten, spesielt hvis den omhandler teknologi, kunnskap og samfunnsutvikling. Han har egen webside på www.espen.com og en populær blogg på www.tversover.com.

I fritiden er han familiefar, leser mye, fører krig mot ugress i hagen og forsøker å unngå fysisk aktivitet.

Svensk:
Espen Andersen är 1.amanuens vid Institut för strategi vid Handelshögskolan BI, där han föreläser inom strategi, teknologiledning, elektronisk affärsverksamhet och elektroniska lärumedel, och leder et forskningscenter för teknologistrategi. Han är 1. amanuens II vid institut for datavetenskap vid Universitetet i Oslo, där han har utvecklat et populärt studium i digital ekonomi och ledarskap. Han är tidligare europeisk forskningsledare för The Concours Group, en internationell forsknings- och konsultfirma innanför strategi, teknologi- och personalledning. Andersen har gjort internationella forskningsprosjekt inom ämnen som mobila tjänster, elektronisk handel, kunnskapsledning, läringsteknologi, teknologi- och affärsstrategi, och samspelet mellan teknologi- och affärsledare.

Espen Andersen är Doctor of Business Administration från Harvard Business School.  Han har varit konsult för et antal internationella bolag och är en flitigt använd presentatör inom strategisk teknologi- och affärsledning.  Han har egen websida på adressen www.espen.com, och bloggar på appliedabstractions.com och tversover.com.

På fritiden är han familjefar, läser mycket, krigar med ogräset i sin trädgård och söker annars att undvika fysisk aktivitet.


Updated February 2016.  This page at http://www.espen.com/shortbios.html
[Speaking arrangements] [Contact information] [Home page]